Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Lineāru zemes vienību kadastrālā uzmērīšana"
Nosaukums angļu valodā "Cadastral surveying of linear land parcels"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs O.Metuma
Recenzents I.Ķimse
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu "Lineāru zemes vienību kadastrālā uzmērīšana" sastāv no divām daļām teorētiskās un inženierprojekta daļas. 2011. gadā tika izstrādāti jauni kadastrālās uzmērīšanas noteikumi, kas paredz daudz un būtiskas izmaiņas kadastrālās uzmērīšanas procesā. Teorētiskajā daļā ir apskatīts kadastrālās uzmērīšanas process, balstoties uz izstrādāto Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektu, atzīmējot būtiskākās atšķirības no spēku zaudējušajiem 2007. gada 20. marta MK noteikumiem Nr. 182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma noteikšanu", kas iepriekš noteica kadastrālās uzmērīšanas procesu. Aprakstītas zemes kadastrālajā uzmērīšanā izmantojamās uzmērīšanas metodes un process, kā tiek risināti robežu strīdi. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīta lineāras zemes vienības "Stacija Skulte" kadastrālā uzmērīšana. Ir aprakstītas visas kadastrālās uzmērīšanas darbības sākot no dažādu datu un arhīva materiālu pasūtīšanas un izvērtēšanas, līdz mērījumu datu apstrādei, plānu zīmēšanai un kadastrālās uzmērīšanas lietas sakārtošanai. Tiek apskatītas dažādas problēmas, ar ko jāsastopas kadastrāli uzmērot lineāru zemes vienību, un sniegti to risinājumi, gan mērīšanas, gan kamerālo darbu procesā.
Atslēgas vārdi kadastrālā uzmērīšana, lineāra zemes vienība
Atslēgas vārdi angļu valodā cadastral surveying, linear land parcel
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2012 08:53:37