Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības centra attīstības stratēģijas projekts
Nosaukums angļu valodā Shopping centre"s development strategy project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.prof.K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta apjoms: Darba kopējais apjoms ir 72 lapas. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tiek attēlotas 35 tabulas un 40 attēli. Darbs sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darbā izmantoti internetā iegūtie elektroniskie resursi un grāmatas, kas kopumā veido 25 bibliogrāfiskos avotus, kā arī uzņēmumu nepublicētos datus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Izstrādājot analītisko daļu, autors nonāca pie secinājuma, ka tirdzniecības centram Imanta Retail Park jāveic steidzami pasākumi brīvo telpu iznomāšanā līdz tirdzniecības centra 2. kārtas atklāšanai. Projekta apreķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi brīvo platību sadalījuma izmaiņām, ēdināšanas zonas izveidei un nomas nosacījumu izmaiņām nomniekiem. Tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāta datu bāze esošo un potenciālo nomnieku sistematizētai uzskaitei. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti tidzniecības centra riska faktori un parādītas izmaksas to novēršanai.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības centra Imanta Retail Park attīstības stratēģijas projekts Ēvalds Pavlovs
Atslēgas vārdi angļu valodā Shopping center Imanta Retail Park development strategy project Ēvalds Pavlovs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 19:46:38