Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service and trading company"s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Mg.,oec.I.Jansone
Anotācija Diplomprojektu Pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Sintija Degle. Diplomprojektā risināti jautājumi SIA ""King Coffee Service Latvia"" darbības pilnveidošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības, kā arī grafiskās daļas. Papildus pievienoti: darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomprojekta uzdevuma lapa un recenzija. Diplomprojekta apjoms - 95 lapas, neskaitot pielikumus. Izstrādātajā darbā ietilpst 35 attēli, 12 formulas, 24 tabulas, 4 pielikumi. Analītiskajā daļā apskatīta uzņēmuma darbība, organizatoriskā struktūra, pētīts piedāvājuma klāsts, analizēts finansiālais stāvoklis, analizēta konkurentu darbība, kā arī pētīta klientu struktūra. Izvirzītas trīs problēmas, kas saistītas ar produkta virzīšanu patērētāju un biznesa tirgū, kā arī uzņēmuma atpazīstamības palielināšanu. Projekta aprēķinu daļa sniedz autores vīziju par atklāto problēmu uzlabošanas vai novēršanas iespējām, ko pamato ekonomiskie aprēķini un analītiskajā daļā veiktā analīze. Pirmais aprēķins veikts uzņēmuma atpazīstamības palielināšanai, ko nodrošina pārstāvniecība sociālajos tīklos un dalība Riga Food 2012 izstādē. Otrais priekšlikums balstīts uz tiešo pārdošanu biznesa tirgū, savukārt trešā problēma risināta, virzot produktu B2C tirgū, izmantojot šādas iespējas: kafijas degustācijas, akcijas rīkošana, sadarbība ar Star FM. Tehnoloģiskajā daļā veikts Web lapas pilnveidošanas iztirzājums, izmantojot HTML kodu valodu. Dabas un darba aizsardzības daļā autore veica darba risku, kas saistīti ar apmācību telpu, analīzi. Rezultātā tika izstrādāts esošās mācību klases pārplānojums risku samazināšanai vai novēršanai. Grafiskajā daļā apkopoti autores darba izstrādes procesā veidotie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi Mārketings, produktu virzīšana, SVID, kafija, zīmola atpazīstamība
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, promotion, SWOT, coffee, recognition of brand
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 13:13:18