Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Services company"s performance development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,prof.V.Nešpors
Anotācija Darba nosaukums ir Pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA Reskol darbības attīstībai tūrisma jomā. Darbs koncentrējas uz uzņēmuma darbību tieši tūrisma jomā. Darbā tiek analizēta SIA Reskol darbība no 2008. līdz 2012. gada sākumam, ietverot uzņēmuma vēsturi, darbības aprakstu, iekšējās, ārējās vides un SVID analīzi, kā arī uzņēmuma finanšu analīzi. No analīzes datiem (analītiskā daļa) tiek izdarīti secinājumi par uzņēmuma darbību, izvirzot atbilstošus priekšlikumus uzņēmuma attīstībai. Projekta daļā uzņēmumam tiek izstrādāti trīs priekšlikumi stratēģijas izstrāde, jaunu braucienu izstrāde un pakalpojumu pārdošanas kanālu pilnveidošana. To pamatošanai tiek izmantota potenciālo klientu aptauja, salīdzinot to ar līdzšinējās darbības rezultātos iegūtajiem datiem, veicot prognozes par darbības uzlabošanos ieviesto pasākumu rezultātā. Darba tehnoloģiskajā daļā aprakstīta anketas izstrāde un analīze, un tūrisma pakalpojumu mājas lapas pilnveidošana, darba un dabas aizsardzības daļā riski, ar kādiem saskaras tūristu grupa un tās vadītājs, līdz ar to arī uzņēmums, un kā šos riskus mazināt. Nobeigumā apkopoti būtiskākie darba gaitā iegūtie secinājumi un priekšlikumi darbības attīstībai nākotnē. Darba grafiskajā daļā apskatāmi darba daļas papildinoši ilustratīvi materiāli. Darbā ietilpst: 79 lappuses, 23 tabulas, 25 attēli, 11 formulas, 23 pielikumi un 18 attēli grafiskajā daļā. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 32 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi pakalpojumi, tūrisms, stratēģija, pārdošanas kanāli, tūrisma maršruti
Atslēgas vārdi angļu valodā services, tourism, strategy, promotion channels, tourism routes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 15:25:59