Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Reljefa modeļu matemātiskie algoritmi"
Nosaukums angļu valodā "Mathematical algorithms of terrain models"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kaļinka
Recenzents J.Ancāns
Anotācija Maģistra darbā Reljefa modeļu matemātiskie algoritmi, izmantojot literatūru un avotus, tika aprakstīti reljefa virsmu matemātiskie algoritmi, to funkcijas un matemātiskās modelēšanas metodes. Tika aprakstīti virsmu veidošanas pamati un metodes, kā iegūt nogludinātas virsmas. Izmantojot specializētu programmatūru, pētītajā teritorijā ar sešu veidu interpolācijas algoritmiem tika uzmodelētas reljefa virsmas. Virsmu salīdzināšanai tika izmantoti vertikālās precizitātes statistiskie mērījumi. Pētītā virsma tika iedalīta pēc trīs veidu kritērijiem - stāva nogāze, līdzenas, stabilas vietas un visa pētītās teritorijas kontrastainā reljefa virsma. Rezultātā atklājās, ka gan stāvai nogāzei, gan līdzenām un stabilām vietām labākus rezultātus iegūst ar radiālās bāzes funkcijas interpolācijas algoritmu, bet visas pētītās teritorijas kopainu ar vismazākajām novirzēm iegūst ar triangulācijas līniju interpolācijas algoritmu. Rezultāts virsmas kopainai bija negaidīts, jo triangulācijas līniju interpolācijas algoritma virsmas novirze stāvai nogāzei bija ceturtā mazākā, bet līdzenām, stabilām vietām trešā mazākā. Tāpat virsmas kopainai trīs interpolācijas algoritmi parādīja ļoti sliktus rezultātus, ar pat 2,4 m novirzes diapazonu. Tas parāda, ka šie trīs algoritmi precīzai reljefa virsmu modelēšanai nav piemēroti. Darbs sastāv no 104 lapas pusēm, kurās ir iekļauti 38 attēli un 21 tabula. Darbam ir trīs pielikumi ar aprēķinos izmantotajām augstumatzīmju koordinātām un augstumatzīmju novirzes normālā sadalījuma pārbaudes grafikiem.
Atslēgas vārdi Reljefa modelēšana, interpolācijas algoritmi, DTM vertikālās precizitātes mērījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Terrain Modeling, Interpolation Algorithms, Measurements of DTM"s Vertical Accuracy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2012 12:47:41