Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Increasing of the Competitiveness of a Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,pr.doc.I.Ezera
Anotācija Diplomprojekta autors: Madars Razma Diplomprojekta vadītāja: Judīte Jakubāne, Mag.oec., pr.doc. Diplomprojekta tēma: Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no ievada, darba piecām daļām, tajā ir veikti secinājumi un doti priekšlikumi, kā arī parādīts bibliogrāfiskais saraksts ar 24 izmantotajiem informācijas iegūšanas avotiem. Diplomprojekts ir izstrādāts uz 81 lapas un tajā ir iekļautas 20 tabulas, 49 attēli un 9 formulas, kā arī pievienoti 11 pielikumi. Diplompojekta saturs: Analītiskajā daļā ir raksturots un analizēts uzņēmums SIA Minapa un tā darbības nozare, kā arī konstatētas trīs uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā konstatēto problēmu risināšanai ir sniegti trīs projekti: 1) organizatoriskās struktūras pilnveidošanas projekts; 2) zīmola atpazīstamības paaugstināšanas projekts; 3) izmaksu samazināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta uzņēmuma esošo mājas lapu modernizācija. Darba un dabas aizsardzības daļā ir raksturota uzņēmuma darba vide un veikta tās risku novērtēšana. Grafiskajā daļā ir atspoguļoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie rezultāti, kuri ir attēloti tabulās un attēlos. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, interneta resursi, oficiālās statistikas dati, lekciju pieraksti, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija. Diplomprojekta galvenais rezultāts: Vadoties pēc trīs konstatētajām uzņēmuma SIA Minapa problēmām, ar to risinājumiem tika izstrādāts uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts.
Atslēgas vārdi uzņēmuma konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā the company"s competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 13:59:55