Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Reklāmas plānošana pakalpojuma uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Planning advertising in a services company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.prof.V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba temats - Reklāmas plānošana pakalpojumu uzņēmumā. Izstrādātais darbs sastāv no 68 lapaspusēm, darbā ir ietvertas 9 tabulas, 9 attēli un 4 formulas. Darba literatūras saraksts sastāv no 26 avotiem. Bakalaura darba mērķis: izpētīt reklāmas plānošanas posmus un noteikt reklāmas efektivitāti ietekmējošos faktorus, kā arī sniegt priekšlikumus uzņēmumam reklāmas pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt reklāmas būtību, klasificēt to pēc mērķiem un uzdevumiem; 2. Izskatīt mārketinga plānošanas posmus; 3. Noteikt optimālo masu mediju izvēlē; 4. Noteikt reklāmas efektivitātes metodes; 5. Izpētīt reklāmas darbību uzņēmumā un tās konkurences analīzi; 6. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma reklāmas darbības uzlabošanai. Darbs sastāv no 2 daļām, kurās tiek apskatīts un analizēts pakalpojumu uzņēmums SIA „BBH Investments”. Pirmajā - analītiskajā - daļā ir sniegts teorētiskais pamatojums, kurā tiek apskatītas reklāmas definīcijas un mērķi, kā arī detalizēti iztirzāts mārketinga reklāmas plānošanas modelis. Šajā daļā arī ir iekļauta informācija par masu medijiem un to efektivitātes noteikšanas metodēm. Darba otrā – pētījuma - daļa ir veltīta uzņēmuma „Baltic Beach Hotel” konkurences analīzei tirgū un reklāmas mediju izvēlei un to izmaksu aprēķināšanai.
Atslēgas vārdi Reklāmas plānošana pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning advertising in a services company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 00:36:33