Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Izmaksu samazināšanas iespējas starptautiskajos autopārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Cost Reduction Opportunities for International Road Transport”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. J.Kuškins
Recenzents
Anotācija Diplomprojektu „Starptautisko autopārvadājumu izmaksu samazināšanas iespējas” ir izstrādājis Lauris Upenieks, darba zinātniskais vadītājs vadošais pētnieks, Mg.oec. J.Kuškins. Diplomprojekta mērķis ir analizēt un izpētīt pašreizējās tendences starptautiskajos autopārvadājumos, izveidot secinājumus problēmām un izejot no tā rast risinājumus problēmu novēršanai, kā arī izveidot ieteikumus uzņēmuma sekmīgai darbībai, tas izdarāms, veicot izvirzītos diplomprojekta uzdevumus. Darba pirmajā daļā autors aprakstījis tendences starptautiskajos autopārvadājumos kopumā, veikta starptautisko autopārvadājumu uzņēmuma darbības analīze, aprakstīti arī likumi, kas regulē starptautisko autopārvadājumu darbību. Otrajā, jeb analītiskajā daļā tiek apskatītas autopārvadājumu izmaksu samazināšanas iespējas. Tiek skatītas uzņēmumu izmaksu restrukturizācijas iespējas. Autors aprakstījis Darbinieku motivācijas iespējas. Trešajā, jeb pētījumu un aprēķinu daļā autors pēta izmaksu samazināšanas iespējas, meklē iespējamos optimālos risinājumus uzņēmuma izmaksu optimizācijai un darbinieku motivācijas sistēmas ieviešanas iespējamos ieguvumus. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Darba autors sniedz pamatotus priekšlikumus, kas izriet no analizētā un pētītā materiāla. Diplomprojekta darba apjoms ir 61 lappuses. Darbā iek ļautas 5 tabulas, 21 attēli, 14 formulas un 15 bibliografiska saraksta vienības. Darbs uzrakstīits latviešu valodā.
Atslēgas vārdi „Starptautisko autopārvadājumu izmaksu samazināšanas iespējas”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Cost Reduction Opportunities for International Road Transport”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 13:12:26