Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "ITS efektivitātes analīze satiksmes organizācijā"
Nosaukums angļu valodā "Effectiveness Analysis of ITS in Traffic Management"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir ITS efektivitātes analīze satiksmes organizācijā. ITS (intelektuālas transporta sistēmas) ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apvienošana ar transporta infrastruktūru, transportlīdzekļiem un lietotājiem. Maģistra darba teorētiskajā daļā apskatītas ITS ierīces, tehnoloģijas un darbības principi, kā arī dažādi projekti, kas ir saistīti ar ITS. Pētnieciskajā daļā izanalizēta esošā satiksmes organizācija no luksoforu darbības sinhronizācijas viedokļa un esošie tehniskie parametri satiksmes regulēšanai Brīvības ielā Rīgā no Raiņa bulvāra līdz Baltezera ielai ar mērķi uzlabot satiksmi šajā galvaspilsētas transporta artērijā. Pēc esošās situācijas analīzes un veiktajiem aprēķiniem tiek piedāvāts plāns satiksmes organizācijas uzlabošanai Brīvības ielā Rīgā ar luksoforu darbības sinhronizācijas optimizāciju, izveidojot zaļo vilni. Pētnieciskajā daļā, izmantojot vairākas satiksmes ērtības līmeņa (LOS Level of Service) noteikšanas metodes un datorprogrammas, papildus tika izvērtēti regulējamie krustojumi Brīvības ielā. Maģistra darbā tiek sniegts priekšlikums adaptīvas satiksmes organizācijas īstenošanai ar transportlīdzekļu detektoru ierīkošanu (gan transportlīdzekļu fiksācijai, gan luksoforu signālu pielāgošanai) maģistrālo ielu šķērsojošās ielās. Tādā veidā tiks optimizēta luksoforu darbība šajos krustojumos, pielāgojot fāžu garumus esošajām satiksmes intensitātēm. Līdz ar to samazināsies apstāšanas reižu skaits un palielināsies caurlaidspēja gan maģistrālās ielās, gan tās šķērsojošās ielās. Maģistra darba informācija var būt lietderīga izmantošanai un var kalpot par avotu tālākiem pētījumiem šajā nozarē. Maģistra darba kopējais apjoms ir 222 lappuses. Tajā ir 57 attēli, 45 tabulas, 8 grafiki, 10 diagrammas un 16 pielikumi. Tika izmantoti 60 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi luksoforu darbības sinhronizācija Brīvības ielā Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā synchronization of traffic lights and traffic control specifications in Brivibas Street in Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 07:02:06