Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Universālā halle Liepājā"
Nosaukums angļu valodā "Universal hall in Liepaja"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Grabis
Recenzents V.Brūniņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu Augstākās izglītības iestāžu iekšējo konstrukciju skaņu izolācija un no inženierprojekta ar tēmu Universālā halle Liepājā. Pētnieciskajā daļā apskatītas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes iekšējās norobežojošās konstrukcijas, to skaņu izolācijas rādītāji un atbilstība noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-11 Būvakustika, t.i., noskaidrotas normatīvās prasības un salīdzinātas ar reālo situāciju izglītības iestādē. Darbā pētīti nosacījumi labai skaņu izolācijai, konstruktīvie risinājumi, materiāli un metodes izolācijas uzlabošanai. Pētījuma gaitā apskatīti populārākie skaņu izolācijai izmantojamie būvmateriāli Latvijā, to priekšrocības un trūkumi, pielietojums un iestrāde. Ar datorprogrammas palīdzību aprēķināta Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes esošo iekšējo norobežojošo konstrukciju skaņu izolācija, rādītāji salīdzināti ar normām, kā arī piemeklēti risinājumi konstrukciju izolācijas uzlabošanai. Inženierdaļā izstrādāts projekts divstāvu universālajai hallei Liepājā, Cukura ielā 2. Ēkas nesošās konstrukcijas veidotas no tērauda un dzelzsbetona. Tehniskajā projektā aprakstīti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi, kā arī ugunsdrošības, akustiskās un apgaismojuma prasības. Projektā veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā tērauda kopne un kolonna, dzelzsbetona pārsegumi, kā arī tērauda kopnes mezgls. Projektā iekļauta būvdarbu tehnoloijas daļa, kurā apskatīti galvenie būvdarbi, to organizācija, kā arī veikti nepieciešamie aprēķini, aprakstīti vides aizsardzības pasākumi un izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta sējumā ir 106 lapas, 13 tabulas un 39 attēli. Inženierprojekta grafiskajā daļā ir 7 A1 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi iekšējo konstrukciju skaņu izolācija universālā halle
Atslēgas vārdi angļu valodā Sound insulation for Structures universal hall
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2012 20:41:25