Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums Apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana Gulbenes novadā
Nosaukums angļu valodā Encumbered Areas and their Determination in Gulbene Area
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs lekt. O.Metuma
Recenzents A.Malacanovs
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu Apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana Gulbenes novadā ir sniegts ieskats par apgrūtinātās teritorijas jēdzienu, to noteikšanu un attēlošanu, kā arī ieskatu par datu uzturēšanas nākotnes vīziju, plašāk izpētot esošo situāciju Gulbenes novadā un nosakot apgrūtinātos objektus Gubenes pilsētas centra siltumtīklam. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Darba pirmajā nodaļā raksturots apgrūtinātās teritorijas/objekta jēdziens un to veidi, normatīvie akti, kas nosaka apgrūtinātās teritorijas/objektus, kā arī izveidošanas un reģistrācijas pamatprincipus, problēmas, attēlošanu dažādos dokumentos. Apskatītas Apgrūtināto teritoriju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas. Otrajā nodaļā aprakstīta, Apgrūtināto teritoriju noteikšana Gulbenes novadā un izpētīti spēkā esošie teritoriju plānojumi. Trešajā nodaļā veikts pētījums par apgrūtināmo teritoriju attēlošanu un aprakstītas raksturīgākās problēmas aizsargjoslu noteikšanā. Gulbenes novada teritoriju plānojumos. Ceturtajā nodaļā izdarīti secinājumi par bakalaura daļu. Piektajā nodaļā Inženierprojekta daļā apkopota pieejamā informācija par siltumtīklu Gulbenes pilsētas centra daļā, gala rezultātā nosakot apgrūtinātā objekta robežu vektordatu veidā, LKS-92 TM sistēmā, sagatavojot datus nodošanai Valsts zemes dienesta Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Aprakstīts darba process. Apkopoti apsekošanas kontrolmērījumu rezultāti un aprakstītas izmantojamās metodes datu iegūšanai. Bakalaura tēma ir aktuāla, jo šobrīd pašvaldībām jāsagatavo dati iesniegšanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Darba apjoms ir 115 lapas, tajā iekļauti 45 attēli, 11 tabulas, 12 pielikumi, 69 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Apgrūtinātās teritorijas un objekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Encumbered territories and objects
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 16:23:15