Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Competitiveness enhancement project for a service and trading company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autors ir Vjačeslavs Jurēnoks. Diplomprojekta tēma Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumam. Diplomprojekta pētāmais objekts ir uzņēmuma SIA SHEVLAD konkurētspēja. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA SHEVLAD konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomdarbs ietver 37 tabulas, 18 formulas un 33 attēlus. Diplomdarba kopējais apjoms ir 105 lpp. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti un darbs tiek izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: 1. Analītiskā daļa; 2. Projekta aprēķinu daļa; 3. Tehnoloģiskā daļa; 4. Darba aizsardzības daļa; 5. Grafiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek apkopoti un analizēti SIA SHEVLAD darbības rezultāti laika periodā no 2008 g. līdz 2011 gadam. Tiek apkopota vispārīga informācija par SIA SHEVLAD, izpētīta uzņēmuma organizatoriskā un vadības struktūra. Tiek veikts preču un pakalpojumu raksturojums. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādati priekšlikumi uzņēmuma SIA SHEVLAD darbības pilnveidošanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Šajā daļā tika veikta izstrādāto priekšlikumu ekonomiskā novērtēšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek pielietotas ekonomiskās modelēšanas metodes uzņēmuma apkalpošanas sistēmas (servisa) darba efektivizācijai. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtētas darba vides riski. Nobeigumā izstrādati darba secinājumi un priekšlikumi. Grafiskā daļa ietver 16 shēmas.
Atslēgas vārdi Anotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Abstract
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 20:19:28