Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „ Ekonomiskā cikla izpausmes un to izlīdzināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Economic cycle effects and alignment options”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Judrupa
Recenzents Asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Bakalaura darba autors aplūkoja tēmu Ekonomiskā cikla izpausmes un to izlīdzināšanas iespējas jo tā ir aktuāla tēma, ņemot vērā pēdējo gadu straujo ekonomikas lejupslīdi. Darba autoru interesēja stadija, kurā šobrīd atrodas Latvijas ekonomiskā situācija, kā arī izpētīt pašreizējo ciklu kopumā. Savā bakalaura darbā autors īpašu uzmanību pievērsa iekšzemes kopprodukta izmaiņām gadu gaitā un tam, kā tie atspoguļo ekonomisko ciklu, kā arī citiem ekonomiskajiem rādītājiem, kā piemēram, patēriņa cenu līmenim, bezdarba līmeni, budžeta deficītu, kā arī ārējās tirdzniecības līmeni, kā arī to, kā var ietekmēt šos rādītājus. Pētījuma objekts ir ekonomiskais cikls, bet pētījuma priekšmets ir ekonomiskā cikla izlīdzināšanas iespējas izmantojot fiskālās un monetārās politikas instrumentus. Bakalaura darbā tika izvirzīta sekojoša hipotēze izmantojot fiskālās un monetārās politikas instrumentus ir iespējams samazināt ekonomiskā cikla izpausmju sekas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt šī brīža ekonomisko ciklu, aprakstīt tā posmus, un Latvijas ekonomisko situāciju tajos. Bakalaura darba izvirzītā mērķa sasniegšanai tika noteikti uzdevumi, kā savākt nepieciešamo informāciju par ekonomiskā cikla būtību; apkopot statistikas datus, kas skar Latvijas ekonomisko attīstību; izpētīt dažādu faktoru izmaiņas gadu laikā un salīdzināt tos ar ekonomiskā cikla posmiem; pieraidīt, vai noraidīt izvirzīto hipotēzi; piedāvāt ekonomiskā cikla izpausmju izlīdzināšanas iespējas izmantojot fiskālās un monetārās politikas instrumentus; izstrādāt un argumentēt secinājumus. Bakalaura darbs sastāv 51 lappuses, kuras ietver sevī 14 attēlus un 3 tabulas, kā arī trīs nodaļas ar apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta ekonomiskā cikla būtība, galvenie rādītāji, fiskālās un monetārās politikas instrumenti kā arī vērtīgā pieredze, kas tika gūta Lielās depresijas laikā. Otrajā nodaļā ir apkopoti un izanalizēti dažādi ekonomiskie rādītāji. Un trešajā bakalaura darba nodaļā ir aprakstīti izmantotie fiskālās un monetārās politikas instrumenti, kuri tika izmantoti katrā cikla fāzē, kā arī piedāvāti risinājumi, kā būtu jārīkojas šajos ekonomiskā cikla posmos un salīdzināti ar Igaunijas pieredzi. Bakalaura darba izstrādes rezultātā hipotēze tika pierādīta pamatojoties uz makroekonomiskajām sakarībām un citas valsts pieredzi.
Atslēgas vārdi Ekonomika, ekonomiskais cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Economics, economical cycle
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 14:52:04