Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eksporta nozīme ekonomiskās krīzes pārvarēšanā”
Nosaukums angļu valodā „Role of export in overcoming the economic crisis”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. L. Krilovs
Recenzents Dr.oec. I. Judrupa
Anotācija Šī darba temats ir Eksporta nozīme ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Darbs ir sadalīts 3 daļās: teorētiskā, analītiskā, zinātniskā. Teorētiskās daļa ir sadalīta trijās daļās: 1.1. nodaļā Ekonomiskās krīzes cēloņi un risinājumi, kur apskatīti ekonomiskās krīzes cēloņi un iespējamie risinājumi, krīzes ietekme uz Pasaules un Latvijas ekonomiku un eksportu, ka arī tika sniegts teorētisks priekšstāts par korelācijas un regresijas analīzes metodēm, kurus darba autore izmanto zinātniskajā daļā; 1.2. nodaļa Eksporta un tas konkurētspējas nozīme ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, kur piedāvāts analītisks materiāls par eksporta un attiecīgi eksporta produktu sakaru ar jaunām tehnoloģijām, konkurētspēju ārējos tirgos, izglītību un zinātni kopumā; 1.3. nodaļā Industriālā politika : uz eksportu orientēta ekonomika, kur ir apskatīta industriālās politikas būtība, ārvalstu pieredze, galvenās atšķirības ar jauno industriālo politiku un priekšlikumi industriālās politikas izmantošanai Latvijā. Analītiskā daļā ietilpst četras nodaļas: 2.1. nodaļa Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz ekonomiku, 2.2. nodaļa Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz Latvijas ekonomiku, 2.3. nodaļa Latvijas eksports ir sadalīta apakšnodaļās: 2.3.1. Latvijas eksporta faktoru tendences 2000.-2012. gados, un 2.3.2. Latvijas eksporta problēmas un to iemesli un 2.4. nodaļā Latvijas eksporta atbalsts (kas, savukārt, sadalīta trijās apakšnodaļās). Analītiskajā daļā tiek konstatētas ekonomiskās krīzes iemesli un ietekmē un pasaules un Latvijas ekonomiku, Latvijas eksporta tendences, problēmas un to iemesli, ka arī eksporta veicināšanas pasākumi laikā periodos: 2005.-2008. g., un 2009.-2011.g. Zinātniskā daļa ir sadalīta trijās nodaļās: 3.1. nodaļa Eksporta veicināšanās pasākumu pozitīva ietekmē uz IKP, 3.2. nodaļa Eksporta veicināšanas priekšlikums ekonomiskas krīzes pārvarēšanai, 3.3. nodaļa Eksporta veicināšanas priekšlikuma pamatojums un prognozētie rezultāti. Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes datiem par eksportu, IKP, valsts finansējumu izglītībai, zinātnei un pētniecībai, darba autore, izmantojot korelācijas un regresijas analīzes metodes, darba autore Excel vidē konstatēja sakarības starp eksporta faktoriem, eksportu un IKP, izveidoja IKP modeli ar ietekmējošo faktoru lineāro sakarību, kas norāda uz to, ka palielinoties mainīgajiem (eksportam un to faktoriem), palielināsies arī IKP. Tas pierāda eksporta veicināšanas lietderību. Līdz ar to, tika pierādīta izvirzīto hipotēzi par eksporta veicināšanas pasākumu pozitīvo ietekmi uz eksporta un IKP pieaugumu, kas savukārt, veicina ekonomiskās krīzes pārvarēšanu Latvijā. Darba kopējais lappušu skaits: 110 lpp., kopējais tabulu skaits: 9, kopējais attēlu skaits:48, kopējais pielikumu skaits: 2.
Atslēgas vārdi eksports nozīme ekonomiskā krīze pārvarēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā economic crisis role overcoming export
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 11:33:34