Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Ekstrakcijas-pirolītiskās metodes iespēju izpēte dārgmetālu nanodaļiņu iegūšanai uz dažādiem nesējiem
Nosaukums angļu valodā Investigation of extractive-pyrolytic method possibilities to produce nano-sized particles of noble metals on different carriers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. V. Serga, Dr. chem. S.Čornaja
Recenzents Dr. sc. ing. S.Gaidukovs
Anotācija Maģistrā darbā ir izpētīta literatūra par mūsdienīgām dārgmetālu nanokompozītu iegūšanas metodēm un veikta tās kritiskā analīze. Darbā pirmo reizi ir pielietota ekstrakcijas-pirolītiskā metode (EPM) platīna un zelta nanodaļiņu iegūšanai uz porainiem nesējiem un nanopulveriem. Par prekursoriem tika izmantoti dārgmetālu savienojumu ar anjonapmaiņas ekstraģentu (tri-n-oktilamīnu) organiskie šķīdumi. Sistemātiski ir pētīta zelta un platīna nanokompozītu iegūšanas apstākļu ietekme (termiskās apstrādes laiks un temperatūra, metāla saturs prekursorā, piesūcināšanas un žāvēšanas apstākļi), kā arī nesēja ķīmiskās dabas un īpatnējās virsmas laukuma ietekme uz metāla kristalītu vidējo izmēru. Ir noteikti kompozītu, kas satur platīna nanodaļiņas ar izmēriem mazākiem par 10 nm, optimālie sintēzes parametri. Ir noskaidrots, ka iegūtajos ar EPM kompozītos pallādijs atšķirībā no platīna veido divas fāzes ar atšķirīgiem režģa parametriem. Darbā parādīts, ka pie vienādiem kompozītu iegūšanas apstākļiem zelta kristalītu vidējais izmērs ir lielāks par platīna un pallādija kristalītu vidējiem izmēriem. Darbā ar EPM pirmoreiz tika iegūti bimetāliskie platīnu un pallādiju saturošie kompozīti un parādīts, ka prekursora uznešanas veids ietekmē fāžu veidošanas procesu. Ar EPM pirmoreiz vienā stadijā tika iegūts FePt sakausējums ar tetragonālo režģi.
Atslēgas vārdi EKSTRAKCIJAS-PIROLĪTISKĀ METODE ZELTS PLATĪNS PALLĀDIJS NANODAĻIŅAS NESĒJI
Atslēgas vārdi angļu valodā EXTRACTIVE-PYROLYTIC METHOD NANO-SIZED PARTICLES PLATINUM PALLADIUM GOLD CARRIERS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 12:51:46