Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pārtikas preču veikals Balvos"
Nosaukums angļu valodā "Grocery store in Balvi"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.Šahmenko
Recenzents V.Lapsa
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām - bakalaura pētnieciskās daļas un inženierdaļas. Bakalaura darba tēma ir Vietējie ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli. Diplomdarba mērķis ir pierādīt, ka jau pastāv, un ir iespējams izveidot arī jaunus ekoloģiskus siltumizolācijas materiālus, kuru īpašības un pielietojuma spektrs neatpaliek, bet, reizēm pat, pārspēj ierastos siltumizolācijas materiālus, nekaitējot apkārtējai videi un cilvēkam. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts ekoloģiskuma kā jēdziena vispārējs iztirzājums, kā arī ekoloģisku materiālu un ekoloģiskas būvniecības pamatprincipi un šī tipa politikas pielietojuma nepieciešamība. Otrajā nodaļā tiek apskatīta ekoloģiska siltumizolācija, ieguvums to lietojot un veidi kā tā palīdz samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Kā arī vispārīgi tiek apskatīti siltumizolācijas materiālu veidi, īpašības un galvenie raksturlielumi. Nodaļas turpinājumā tiek detalizēti apskatīti vietējie ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli. Trešajā nodaļā ir darba eksperimentālā daļa, proti, ekoloģisku siltumizolācijas materiālu iegūšana no kaņepāju un linu spaļiem. Šajā nodaļā ir aprakstīta pētījumu metodoloģija, eksperimentu plānošana, izmantotās iekārtas un mērinstrumenti, izejmateriālu un sastāvu apraksts, paraugu izgatavošanas metodes un gaita. Kā uzdevums tika izvirzīts siltumizolācijas plātnes iegūšana, ar pietiekamu mehānisko izturību un labiem siltumtehniskajiem parametriem, izgatavošana. Par inženierdarba projekta tēmu tiek izvēlēta pārtikas preču veikals Balvos. Ēkai ir viens stāvs, tajā ir lielā tirdzniecības zāle, konditorejas cehs, un preču noliktava. Objekts atrodas Balvos starp Partizānu un Brīvības ielu. Inženieru daļā ir iekļautas šādas nodaļas: arhitektūras daļa, inženierkomunikācijas un to pieslēgumi, konstruktīvo elementu ekonomiskais salīdzinājums, aprēķins un dimensionēšana, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, tāmes, vides un dabas aizsardzība. Diplomdarba apjoms ir 157 lappuses, tas satur 63 attēlus, 16 tabulas. Darbā tika izmantoti 39 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Siltumizolācija, ekoloģiskums, kaņepju spaļi, linu spaļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Insulation, ecological compatibility, hemp shives, hemp shives
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2012 10:27:01