Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma darbības attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā "The company"s business development project”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Anotācija Diplomprojekta autors: Nastavševs A. (2012.) Diplomprojekta temats: Uzņēmuma darbības attīstības projekts Autors ir studējis: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju, kas tieši vai netieši saistīta ar SIA Tabuger darbību, lai izvirzītu priekšlikumus uzņēmuma problēmu atrisināšanai, darbības attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta analītiskā daļa iekļauj vispārējo infomāciju par pētamo objektu, tostarp uzņēmuma īso aprakstu, saimnieciskās darbības analīzi, tirgus raksturojumu un SVID analīzi. Pamatojoties uz apkopotiem šajā daļā datiem, diplomprojekta autors izvirzīs secinājumus. Aprēķinu daļa tika izveidota no uzņēmuma problēmu risinājumiem, tādiem kā Grīdas dēļu ražošanas projekts, Mārketinga komunikāciju plāns un Preču sortimenta paplašināšanas projekts, katrais no kuriem iekļauj sevī detalizētu informāciju par projekta izpildes būtiskiem aspektiem un finansiālo pamatojumu. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīts uzņēmuma klientu datu bāzes izveides princips programmā Microsoft Access 2010 un parādīts kā ar to ērti un efektīvi strādāt. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīti galvenie riska faktori, parādīti to cēloņi un sekas, kā arī izstrādāts preventīvo pasākumu kopums, kas varētu miniminēt nelaimes gadījumu skaitu uzņēmumā. Grafiskajā daļā tika attēloti ekonomiski statistisko rādītāju analīzes un informatīvie grafiki, diagrammas un tabulas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Uzņēmuma sezonālais apgrozījuma samazinājums ziemas periodā var izraisīt darbinieku algas samazināšanu, kā rezultātā var palielināties personāla mainība. Vienlaicīgi realizējot visus diplomprojekta 2. daļā aprakstītos projektus, SIA Tabuger viena gada laikā varētu nopelnīt 15 440,59 LVL, paaugstinot savu neto apgrozījumu, salīdzinot ar attiecīgā perioda rādītāju par 36,85%, jeb 115 150,28 LVL Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 27 tabulas, 8 formulas un bibliogrāfija 26 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi analīze ražošana mārketings attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā analysis production marketing development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.12.2012 19:20:38