Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of increasing of the Competitiveness of a Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.I.Ezera
Recenzents Mg.oec.D.Ščeulovs
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats: Konkurētspējas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojektā tiek analizēti SIA Latvijas Datoru centrs darbības rezultāti, konstatētas problēmas un piedāvāti risinājumi to novēršanai un konkurētspējas paaugstināšanai. SIA Latvijas Datoru centrs sniedz pakalpojumus Informāciju tehnoloģiju jomā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām Analītiskās, Projekta aprēķinu, Tehnoloģiskās, Darba aizsardzības un Grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēta SIA Latvijas Datoru centra darbība, analizējot neto apgrozījumu, peļņu vai zaudējumus, darbības efektivitāti raksturojošos rādītājus. Tiek veikta bilances posteņu horizontālā un vertikālā analīze, apskatīti SIA Latvijas Datoru centra lielākie konkurenti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi SIA Latvijas Datoru centra konkurētspējas paaugstināšanai. Identificēti un novērtēti uzņēmuma darbību ietekmējošie uzņēmējdarbības riski, izstrādāti priekšlikumi to samazināšanai vai novēršanai. Tehnoloģiskajā daļā izveidots e-veikals uzņēmumam SIA Latvijas Datoru centrs. Darba aizsardzības daļā aplūkoti darba vides riska faktori, riskiem pakļautie darbinieki un izstrādāts pasākumu plāns risku samazināšanai. Diplomprojekta izstrādei kopā izmantoti 25 literatūras avoti un interneta resursi. Diplomprojekta apjoms ir 60 lapaspuses, tai skaitā 23 tabulas un 25 attēli. Diplomprojektam pievienoti 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing of the Competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 00:07:04