Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „AA Kosmētika” mārketinga stratēģijas izstrādāšana produktu tirdzniecībai Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā „Development of marketing strategy in „AA Kosmētika”Ltd” for the sale of products in the Baltic countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. I.Geipele
Anotācija Bakalaura darba autors: Jeļena Dudoreva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., doc. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: SIA AA Kosmētika mārketinga stratēģijas izstrādāšana produktu tirdzniecībai Baltijas valstīs Bakalaura darba apjoms: 66 lpp.,8 tab., 33 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba izstrādē izmantoti LR likumdošanas akti, zinātniskā literatūra, periodika, interneta avoti, uzņēmuma SIA AA Kosmētika finanšu pārskatu dati un nepublicētā informācija. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no analītiskā apskata daļas, kurā pētīti mārketinga stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti un izvēlētas metodes darba praktiskajam pētījumam. Bakalaura darba pētījumu un aprēķinu daļā raksturota situācija Baltijas valstu ekonomikā un dekoratīvās kosmētiskas nozarē, kā arī analizēta nozares konkurences vide, raksturota uzņēmuma SIA AA Kosmētika darbība, pētīta mārketinga vide Igaunijā un Lietuvā. Darba nobeigumā, apkopojot pētījuma rezultātus, noteikti mārketinga instrumenti un budžets uzņēmuma SIA AA Kosmētika zīmola Deco Collection virzīšanas stratēģijai, bet pētījuma nobeigumā apkopoti galvenie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi SIA AA Kosmētika mārketinga stratēģijas izstrādāšana produktu tirdzniecībai Baltijas valstīs
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of marketing strategy in AA KosmētikaLtd for the sale of products in the Baltic count
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 11:08:46