Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Mājas siltums” e-veikala izveides projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for developing e-store of SIA „Mājas siltums”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomdarba tēma: SIA Mājas siltums e-veikala izveides projekts. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 91 lappušu, tai skaitā 19 attēli un 17 tabulas. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā it aprakstīta uzņēmuma darbība, nozare, kurā darbojas uzņēmums, tā vēsture un pašreizējā situācija, organizācijas struktūra, kā arī pašreizējā misija un mērķi. Analizēts un izpētīts tirgus, kurā uzņēmums darbojas, kā arī konkurenti. Veikta sabiedrības SVID analīze. Projekta aprēķina daļā ir izstrādāts sabiedrības e veikala izveides projekts. Noteikti projekta mērķi un uzdevumi, īstenošanas posmi un tiem nepieciešamie resursi, iespējamie riski, izstrādāta projekta realizācija un aprēķinātas projekta izmaksas. Izstrādāts uzņēmuma mārketinga plāns 2012. gadam. Kā arī ir izstrādāts projekta finansiālais pamatojums un paskaidrojums. Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota SIA Mājas siltums mājas lapa izmantojot programmu Microsoft Office FrontPage. Mājas lapa darbojas kā vārti uz eveikalu, jo viss tematiskais saturs atrodas mājas lapā, no kuras ir izvietota tiešsaiste uz eveikalu. Darba aizsardzības daļas uzdevums aprakstīt darba aizsardzības nozīmi un darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, izvērtēt kādas papildu darba aizsardzības izmaksas būs nepieciešamas pie projekta realizācijas. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurā izvietoti 16 attēli no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā.
Atslēgas vārdi e-veikals, siltumtehnika
Atslēgas vārdi angļu valodā e-store
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 21:05:11