Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Tūrisma nozares attīstības problēmas piejūras pašvaldībās”
Nosaukums angļu valodā „Tourism development problems in coastal municipalities”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Prakt. docente N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., profesore M.Šenfelde
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Tūrisma nozares attīstības problēmas piejūras pašvaldībās. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz pieejamo statistisko informāciju, darba autores veidoto aptauju un pieejamajiem materiāliem, izanalizēt tūrisma nozīmi piekrastes teritorijās Rīgas plānošanas reģionā gan no uzņēmēju, gan pašvaldības viedokļa. Maģistra darbam ir 3 daļas. Pirmajā daļā izskatītas tūrisma definīcijas, tā veidi un nozīme Latvijas tautsaimniecībā, kā arī reģionu un teritoriju plānošanas dokumenti, uz kuru pamata savukārt tiek veidoti novadu attīstības plānošanas dokumenti. Darba autore apskata arī Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta pasākumus un novērtē to pieejamību novados, kuri atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Otrajā daļā darba autore analizējusi Rīgas plānošanas reģiona piekrastes teritoriju infrastruktūru, uzņēmējdarbības vidi un tūrisma resursus. Trešajā daļā ir analizēti autores veiktās aptaujas dati un novērtēta tūrisma nozares ietekme uz piekrastes pašvaldību ekonomisko izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību. Darba apjoms ir 117 lpp. Maģistra darbā iekļauti 30 attēli, 15 tabulas, 6 formulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Tūrisms, attīstība, pašvaldības
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism, development, municipalities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 12:25:34