Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „VID personāla motivācijas un apmācības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving personnel training and motivation in SRS”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., S.Gailīte
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa- Ozola
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt Valsts ieņēmumu dienesta personāla motivācijas un apmācības pilnveidošanas projektu. Analītiskajā daļā tika analizēta Valsts ieņēmumu dienesta darbība, kā arī veikta darbinieku motivācijas un apmācības analīze, kuras rezultātā tika noteiktas stiprās un vājās puses, kā arī izpētītas esošās iespējas un draudi. Pētījuma gaitā tika izveidota aptaujas anketa, lai uzzinātu Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku apmierinātību ar esošo situāciju uzņēmumā, kā rezultātā tiek izvirzītas problēmas. Projekta daļā tika apkopoti aptaujas anketas rezultāti, kā rezultātā apskatīta iespēja kā uzlabot vadības darbu un lēmumu pieņemšanas pilnveidošanas iespējas; kā pilnveidot darbinieku apmācības iespējas; kā citos veidos motivēt darbiniekus, negaidot ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī. Tehnoloģiskajā daļā tiek modernizēta Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa, uzlabojot tās struktūru un grupējot informāciju, lai mājas lapas lietotājiem un apmeklētājiem, kā arī VID darbiniekiem būtu iespējams ātrāk un kvalitatīvāk atrast sev nepieciešamo informāciju, tādējādi gūstot jaunas zināšanas. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkota darba aizsardzība kā motivācijas sastāvdaļa. Darba beigās tiek atspoguļoti autores secinājumi par motivācijas un apmācības esošo situāciju un izvirzīti priekšlikumi tās pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi personāla motivācijas pilnveidošana, personāla apmācības pilnveidošana, Valsts ieņēmumu dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā staff motivation development, staff training development, State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 16:44:38