Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Ar elektroniem un gamma fotoniem apstarotā kaula virsmas elektriskais potenciāls
Nosaukums angļu valodā Electron and Gamma Photon Irradiated Bones Surface Electrical Potential
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Lada Bumbure
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts radioterapijas pacientu kaulu stāvokļa pasliktināšanas problēmai. Darba mērķis ir izpētīt kaula virsmas elektriskā potenciāla izmaiņas atkarību no tā apstarošanai izmantotā jonizējošā starojuma veida un dozas. Mērķa sasniegšanai tika īstenoti vairāki uzdevumi: kaula paraugu sagatavošana, paraugu apstarošana ar 2 un 5 Gy 6 MeV gamma fotonu un 12 MeV elektronu starojuma dozām, elektronu fotoemisijas un virsmas elektriskā potenciāla sadalījuma mērījumu veikšana ar fotoemisijas spektroskopijas un Kelvina zondes spēka mikroskopijas metodēm, datu apstrāde un analīze, izmantojot Excel, Nova, STATISTICA datorprogrammas un statistiskā salīdzinājuma pēc Stjudenta kritērija metodi. Rezultātā pirmo reizi tika iegūtas likumsakarības starp kaula virsmas elektriskā potenciāla un fotoelektriskā izejdarba izmaiņām un izmantotās 6 MeV gamma fotonu un 12 MeV elektronu starojuma, kas tiek izmantoti mūsdienu radioterapijā, dozas lieluma. Darbs satur 5 tabulas, 31 attēlu, 7 pielikumus. Tā apjoms kopā ar pielikumiem ir 59 lappuses. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kauls,gamma,elektronu,kelvina zondes spēka mikroskopija,virsmas elektriskais potenciāls,izejdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā bone,gamma,electron,kelvin probe force microscopy,surface electrical potential,work function
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 08:18:12