Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ķekavas novada struktūras un darba organizācijas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Kekava municipality structure and work organization"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Recenzents Mg.oec., dipl.oec. U. Kamols
Anotācija Maģistra darba nosaukums “Ķekavas novada pašvaldības struktūras un darba organizācijas pilnveidošana”. Darba autore ir Vera Kļaviņa. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Survilo. Maģistra darba teorētiskajā daļā izpētīti pašvaldību darbības pamatprincipi, municipālās pārvaldes organizācijas formas un uzņēmējdarbības vadības principu izmantošanas iespējas pašvaldībās. Maģistra darba analītiskajā daļā izanalizēta Ķekavas novada pašvaldības organizatoriskā struktūra un darba organizācija, kā arī pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra un budžeta izmaiņas laika posmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gadam. Analizējot pamatbudžeta izdevumus, parādīta to dinamika, mainoties novada iedzīvotāju skaitam. Maģistra darba pētījuma daļā sniegti priekšlikumi pašvaldības darbības uzlabošanai, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu un pārvaldes uzdevumu nodošanai privātajām sektoram. Maģistra darba praktiskajā daļā izanalizēti ar pašvaldības funkciju izpildi saistītie procesi un piedāvāta divlīmeņu organizatoriskā struktūra pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, sastāv no 94 lappusēm, satur 16 attēlus un 16 tabulas. Maģistra darbam ir viens pielikums. Darba izstrādē tika izskatīti un izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pašvaldību darbības pamatprincipi,uzņēmējdarbības vadības principi
Atslēgas vārdi angļu valodā the fundamental principles of local government activity; business management for municipalities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 09:11:27