Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Izmaksu vadīšanas problēmas pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of cost management in service company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
Anotācija Tirgiem attīstoties un pieaugot globālajai konkurencei organizācijām rodas nepieciešamība veikt izmaksu optimizāciju. Vairākus gadus ilgstošā ekonomiskā krīze ir novedusi pie tā, ka ievērojami pieaudzis uzņēmumu maksātnespējas izsludināšanas gadījumu skaits un pieaudzis arī to uzņēmumu skaits kuri atrodas uz bankrota robežas. Šādu situāciju varēja radīt vāji kontrolētas vai neefektīvas izmaksas resursu un izejvielu izmantošanā, kā arī ražošanas apjomu plānošanā. Darba izstrādes laikā tika pētīti un analizēti dažāda veida literatūras un statistikas datu avoti. No iegūtajiem statistikas datiem tika secināts, ka Latvijā un citās Eiropas valstīs, uzņēmējdarbības vidē ir problēmas ar izmaksu vadību uzņēmumos, kuras atspoguļojas šo valstu izsludināto maksātnespēju lietu straujajos un lielajos skaitliskajos pieaugumos. Uzņēmuma izmaksas savas darbības nodrošināšanai var būt dažādas. Šīs izmaksas var sākties ar elektroenerģiju un beigties ar darba transportu. Viens no posmiem izmaksu vadīšanā ir dažādu pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšana. Izvērtējot pakalpojumu ir jāpievērš uzmanība nepieciešamībai, aizvietojamībai un galvenajām izmaksām šī pakalpojuma iegādei. Darba izstrādes laikā tika izanalizēti un veikts salīdzinājums starp tradicionālo un stratēģisko izmaksu vadību. Konstatējām, ka stratēģisko izmaksu vadību pielietot pastāvošajā ekonomiskajā situācijā ir daudz efektīvāk. Tomēr konstatējām, ka arī tradicionālajai izmaksu vadīšanai ir savas priekšrocības. Darba izstrādes laikā izvirzītais mērķis tika sasniegts. Ar izvirzīto uzdevumu palīdzību izdevās ne tikai izstrādāt modeļus, bet arī pielietot tos praksē un novērtēt to ietekmi uz uzņēmuma darbību. Pēc veiktā darba autore uzskata, ka ir nepieciešams turpināt strādāt pie izmaksu vadības uzņēmumā, jo tas postenis, kas atrodas nepārtrauktā kustībā, un tam ir nepieciešama patstāvīga kontrole un uzmanība. Izmaksu vadīšana ir uzņēmuma veiksmīgas pastāvēšanas pamatā un to nevar atstāt novārtā. Maģistra darba kopējais apjoms ir 80 lapaspuses, tajā ir iekļautas 11 tabulas un 28 attēli, kā arī ir pievienots 1 pielikums. Bibliogrāfijas sarakstā ir iekļauti 44 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Izmaksu vadīšanas problēmas pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Cost Management in Service Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 14:53:51