Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Trading company"s competitiveness enhancement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Anotācija Darba nosaukums: Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Uzņēmums - SIA Aparts vai tirdzniecības zīme-DINAZ. Diplomprojekts satur piecas galvenās daļas. Analītiskajā daļā ir sniegts Latvijas naftas produktu tirdzniecības tirgus kopējo raksturojumu, kā arī ir atspoguļojusi SIA Aparts vietu Latvijas naftas produktu tirgū, uz pārējo konkurentu fona. Kā arī ir raksturojusi SIA Aparts finansiāli saimniecisko stāvokli un ir veikta svarīgāko uzņēmuma SIA Aparts konkurētspējas radītāju analīze, kā arī ir atspoguļots SIA Aparts konkurētspējas līmenis MacKinsey matricā. Projekta aprēķinu daļa ir sniegtas noteikto problēmu risināšanas iespējas un mehānismi, proti ir piedāvāti 3 priekšlikumi SIA Aparts konkurētspējas paaugstināšanai- kvalitātes procesu pilnveidošana uzņēmumā, ieviešot TQM, uzņēmuma pozicionēšana tirgū izmantojot reklāmu, benčmārkinga mehānisma izmantošana. Tehnoloģiskā daļā tiek veikts uzņēmuma mājaslapas pilnveidošana, ir izveidota papildus sadaļa un atjaunots esošais dizains.Ir aprakstīta informācija par tehniskiem rīkiem un izmantojamo programmu. Darba un dabas aizsardzības daļa tika veltīta darba riska pakāpes novertējuma un to samazināšanas pasākumu apraksts. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Diplomprojekta apjoms ir 79 lapaspuses, un tas satur 42 tabulas, 23 attēlus, 32 izmantotās literatūras avotus, kā arī 4 pielikumus. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi tirdzniecības uzņēmums, konkurētspēja, benčmārkings, kvalitāte, sortiments, peļņa, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial enterprise, competitiveness, benčmārkings, quality, range, yield, profitability
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 20:54:24