Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Hibrīdēkas
Nosaukums angļu valodā Hybrid Buildings
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. S.Treija
Recenzents Lekt. S.Levāne
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Lienas Amoliņas bakalaura darbs ir Hibrīdēkas: Hibrīdēku potenciāls pilsētvides attīstībā. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais daudzfunkcionālas vides attīstības priekšlikums Ķīpsalā, Rīgā. 21. gadsimtam raksturīga multifunkcionalitāte un mobilitāte praktiski visās dzīves jomās, kas izpaužas arī arhitektūrā. Ekonomikā ir vērojamas divas izteiktas tendences strauja ekonomiskā izaugsme Austrumāzijā un ekonomikas lejupslīde Eiropā un ASV, kas izpaužas attiecīgi kā zemes vērtības pieaugums un intensīva būvniecība Austrumāzijā un nepieciešamība pēc pilsētvides revitalizācijas un intensificēšanas Rietumu pasaulē. Sabiedrībai raksturīga arī pastiprināta pievēršanās ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Viens no daudzpusīgākajiem risinājumiem šīm tendencēm ir hibrīdēkas. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, hibrīdēkas ieguldījumu ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā un pilsētvides revitalizācijā, izpētīt un sistematizēt hibrīdēku projektēšanas principus un analizēt hibrīdēku potenciālo attīstību Latvijā. 1. nodaļā tiek analizēti priekšnoteikumi hibrīdēku attīstībai mūsdienās, par pamatu ņemot līdzšinējo hibrīdēkas idejas attīstību daudzfunkcionalitātes kontekstā, kā arī analizējot hibrīdēkas identitāti un tās maiņu. Nodaļu noslēdz hibrīdēkas analīze saistībā ar ilgtspējīgas pilsētvides kritērijiem. 2. nodaļā hibrīdēkas klasificētas pēc telpu programmas un pēc ārējā veidola. Klasifikāciju papildinot ar vēsturiskajiem un mūsdienu piemēriem, ir iespējams novērot mūsdienu hibrīdēku attīstības tendences. 3. nodaļā analizēti un sistematizēti hibrīdēku projektēšanas principi gan formveidē, gan sinerģisko procesu veicināšanā. 4.nodaļā analizēta daudzfunkcionalitātes līdzšinējā attīstība Latvijā un šobrīd spēkā esošie plānošanas likumi saistībā ar turpmāko hibrīdēku attīstību. Nodaļas noslēgumā ieteiktas potenciālās vietas hibrīdēku attīstībai Latvijā. Darba rezultātā tiek secināts, ka hibrīdēkas ir daudzpusīgs risinājums ilgtspējīgas pilsētvides kontekstā. Hibrīdēkas kā kompleksas sistēmas projektēšanā formas izvēle ir loģiska un racionāli pamatota. Katrai individuālajai telpu programmai ir ieguvums no iekļaušanās kopējā hibrīdēkas sistēmā, kā arī hibrīdēkai piemīt neizmantots potenciāls kļūt par noslēgtu enerģijas cirkulācijas sistēmu. Hibrīdēkai ir ievērojams potenciāls turpmākajai attīstībai Latvijā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 51 lapaspuse, ieskaitot 57 attēlus un 15 shēmas, tam ir 3 pielikumi, un izmantoti 56 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi hibrīdēka, daudzfunkcionalitāte, ilgtspējība, pilsētvide, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā hybrid building, multifunctionality, mixed-use, sustainability, urban space, Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2012 19:00:45