Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju piemērošanas izvērtējums Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Accommodation of Personal Income Tax Declaration in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju piemērošanas izvērtējums Latvijā, kurā tiek analizēts, kā veiksmīgāk atvieglot iedzīvotāju ienākuma nodokļu iesniegšanas kārtību. Šobrīd deklarāciju iesniegšanas kārtība nevajadzīgi sarežģī Valsts ieņēmumu dienestu funkcionēšanu, tādēļ ir jāpastiprina tēmas aktualitāte, ieviešot jaunu kārtību. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju nozīmes izvērtēšana. Pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju nozīmīgums un to vajadzība. Pētījuma galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarācijas nevar atcelt, kā arī izstrādāt priekšlikumus un pasākumus, kuri kompensētu deklarāciju neesamību. Lai sasniegtu diplomdarba izvirzīto mērķi, ir noteikti sekojoši uzdevumi: Apkopot informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā piemērošanu Latvijā, lai izprastu deklarāciju jēgu. Izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju aizpildīšanas kārtību, lai novērtētu, vai tas ir iespējams jebkuram Latvijas iedzīvotājam; Izstrādāt plānu iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju atcelšanai. Izstrādāt priekšlikumus sekmīgai pētījuma mērķa īstenošanai, kā arī uzrādīt pozitīvās un negatīvās sekas. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā piemērošanas kārtību Latvijā. Otrajā nodaļā ir apkopota informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību Latvijā. Trešajā nodaļā ir aprakstīta Vidzemes priekšpilsētas nodaļas struktūra, nodokļu maksātāju skaits un pieņemto un ievadīto deklarāciju skaits. Ceturtajā nodaļā ir iedzīvotāju ienākuma nodokļu deklarāciju nozīmes analīze un atcelšanas sekas. Darbs satur 7 attēlus, 5 tabulas, bibliogrāfiskais sarakts - 26 vienības, kopā 62 lappuses.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju piemērošanas izvērtējums Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Accommodation of Personal Income Tax Declaration in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 13:18:10