Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Programmatūras testēšanas metodoloģijas izstrāde SCRUM tehnoloģijai
Nosaukums angļu valodā Design Software Testing Methodology for SCRUM Development
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Maģistra darbā tiek aplūkota pēdējos gados ar vien lielāku popularitāti iegūstošo SCRUM programmatūras izstrādes tehnoloģija. Šajā darbā tiek vairāk pievērsta uzmanība projekta izstrādes gaitai no kvalitātes nodrošināšanas puses jeb testēšanas. Darba mērķis: izstrādāt testēšanas metodoloģiju un definēt procesus SCRUM programmatūras izstrādes tehnoloģijai, sinerģējot to ar projektu vadības rīka Team Foundation Server un tā piedāvātajām konfigurācijas iespējām. Mērķa sasniegšanai izvirzīti seši uzdevumi. Pirmais uzdevums ir aplūkot spējās metodoloģijas pamatprincipus, priekšrocības un vērtības. Kā otrais uzdevums ir paredzēts SCRUM izstrādes tehnoloģijas izpēte, aplūkojot tās vēsturi, biznesa procesus un dalībnieku lomas. Trešajā uzdevumā tiks aplūkotas testēšanas metodes. Ceturtajā tiks aplūkotas MS Team Foundation Server piedāvātās iespējas SCRUM tehnoloģijai. Piektajā uzdevumā tiks izstrādāta testēšanas metodoloģija un procesi projektā, kas tiek izstrādāts pēc SCRUM tehnoloģijas. Pēdējā sestajā uzdevumā tiek aplūkotas izstrādātās metodoloģijas sinerģija, praktiski pielietojot MS Team Foundation Server rīku un veidni SCRUM tehnoloģijai. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtājām zināšanām, tiek izdarīti secinājumi par testēšanas metodoloģijas izveidi un tās ieviešanu, izmantojot Team Foundation Server piedāvātās iespējas. Maģistra darba praktiskajā daļā aplūkota apdrošināšanas sistēmas projekta īstenošana. Darba apjoms: 111 lpp., 10 tabulas, 37 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Scrum, Spējā metodoloģija, testēšana, TFS
Atslēgas vārdi angļu valodā Scrum, Agile methodology, software testing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2012 11:59:26