Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums “No SQL” tipa datubāzu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of No SQL Database
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
Recenzents Mg. sc. ing. Juris Kaļinovskis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt NoSQL tipa datubāzes. Mērķa sasniegšanai ir apskatītas NoSQL tipa datubāzes un ar tām saistītās tehnoloģijas, veikta to analīze un apskatītas to pielietojumu iespējas. Darba ietvaros ir apskatītas trīs datubāzu kategorijas, katrā kategorijā izpētot vienu konkrētu datubāzi un tās izmantotās tehnoloģijas. Viena no šīm datubāzēm ir salīdzināta ar relāciju datubāzi pēc tās darbības principiem un lietošanas īpatnībām. Katra no aprakstītajām datubāzēm ir analizēta izceļot konkrētās kategorijas raksturīgākās īpašības, veidošanas mērķus un stiprākās puses. Veicot salīdzinājumu ar relāciju datubāzi ir apskatītas atšķirības ikdienas darbā ar datubāzi, kā arī demonstrētas atšķirības šo datubāzu uzbūvē un darbībā. Datubāzu novērtējuma gaitā ir secināts, ka eksistē vairākas nozares, kurās relāciju datubāzu pielietošana nav optimāla un NoSQL tipa datubāzes var piedāvāt daudz vieglāk ieviešamus un ātrdarbīgākus risinājumus. Novērtējot piedāvātās iespējas var secināt, ka izmantojot NoSQL datubāzu risinājumus ir iespējams izvairīties no nevajadzīgas sarežģītības datubāzes arhitektūrā un datu modelī. Darba apjoms - 77 lpp., 2 tabulas, un 44 attēli.
Atslēgas vārdi Datubāzes, NoSQL, MongoDB, Hypertable, Voldemort
Atslēgas vārdi angļu valodā Databases, NoSQL, MongoDB, Hypertable, Voldemort
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 12:57:57