Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas pilsētas 1.slimnīcas teritorijas attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā Development Vision of the Territory of Riga City Hospital No.1
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Doc.prakt. A. Vītols
Recenzents Doc.prakt. M. Švēde
Anotācija Rīga Razuma. diplomprojekts. Rīgas 1. slimnīcas teritorijas attīstības vīzija- Rīga: Rīgas Tehniskā universtitāte, 2012. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt vīziju par tālāko slimnīcas attīstību kā telpiskās vides sastāvdaļas iekļaušanu pilsētas dzīvē, iedzīvotājiem labvēlīgas vides izveidošanu. Diplomprojekta aktualitāte saistās ar slimnīcas kā ambulatoras ārstniecības iestādes attīstību, kas, sekojot pasaules piemēram, attīsta ne tikai pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, bet arī kopējā kompleksa telpiskās vides kvalitāti pilsētas vēsturiskā centrā. Diplomprojektā ir izstrādāts Rīgas 1. slimnīcas teritorijas un ēku kompleksa attīstības piedāvājums, kura ietvaros tika analizēta teritorijas apbūves struktūra un piedāvāts risinājums šīs apbūves pilnveidošanai, izstrādāta teritorijas labiekārtojuma konceptuālā izveide: teritorijas ģenerālplāns, Šarlotes ielas apbūve ģenerālplāna līmenī, konferenču centrs apbūves koncepcijas līmenī un detalizēti izstrādāts politraumas rehabilitācijas centrs. Diplomprojekts sastāv no paskaidrojuma raksta uz 39 lpp, kas satur diplomprojekta uzdevumu, programmu ar telpu un platību sarakstu, arhitektūras daļu, inženierrisinājumu daļu, ekonomikas daļu, ugurnsdrošības risinājumu pārskatu, pasākumiem darba aizsardzībā un civilajā aizsardzībā, diviem maketiem, sešām planšetēm. Diplomprojekta aprakstā sniegts arī slimnīcu attīstības vērsturiskais apskats, uz zinātniskiem pētījumiem balstītas ārstnieciskās iestādes plānošanas jaunākās atziņas. Diplomprojekta vadītājs doc. A.Vītols, konsultants dr. M. Epermane
Atslēgas vārdi Politrauma, rehabilitācija, Rīgas 1.slimnīca
Atslēgas vārdi angļu valodā polytrauma, rehabilitation, Riga 1. hospital
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2012 14:41:50