Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Stratēģijas izvēle un realizēšana pasta pakalpojumu uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Strategy selection and implementation in a postal service company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt.I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba autors: Romāns Garders Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Stratēģijas izvēle un realizēšana Pasta pakalpojumu uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 71 lpp, 12 tab., 21 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja literatūra, dažādi elektroniskie resursi, Latvijas Republikas statistikas dati, kā arī uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli – kopā 24 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izstrādāts pasta pakalpojumu uzņēmuma stratēģijas izvēles un realizēšanas plāns pēc stratēģijas vadības kritērijiem, sīkāk balstoties uz iestādes kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju salīdzināšanu un analīzi piedāvāti risinājumi uzņēmuma finanšu, mārketinga un ilgtspējas stratēģijas realizēšanai, kas ir saskaņā ar stratēģijas korporatīvo, biznesa un funkcionālo līmeni. Balstoties uz izstrādātajiem secinājumiem veidoti ieteikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura dara bibliogrāfiskais apraksts: Garders R. Stratēģijas izvēle un realizēšana Pasta pakalpojumu uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 71 lpp.
Atslēgas vārdi stratēģijas izvēle un realizēšana, kurjerpasts
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy selection and implementation, express mail service
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 18:16:43