Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku ietekmējošo faktoru analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Factors Affecting Service Life of Reinforced Concrete Bridges"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika ietekmējošo faktoru analīze. Maģistra darba mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku. Maģistra darba uzdevumi ir analizēt tiltu kalpošanas laiku, analizēt faktorus, kas ietekmē kalpošanas laiku, analizēt kritērijus, kas nosaka kalpošanas laika beigas, analizēt tiltu kalpošanas laika prognozēšanas metodes un noteikt kalpošanas laiku Rīgas HES tiltam autoceļā A5 Rīgas apvedceļš 2,40km (Salaspils Babīte). Maģistra darba ietvaros tiek veikta Rīgas HES tilta vizuālā inspekcija un atlikušā kalpošanas laika analīze. Kalpošanas laika analītiskais aprēķins tiek veikts karbonizācijas un hlorīdu ietekmei, balstoties uz FIB Model Code for Service Life Design un LifeCon Deliverable D 3.2 Service Life Models aprēķina metodiku. Lai saglabātu tilta ilgizturību, tiek sniegtas rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai un turpmākai konstrukciju ekspluatācijai. Maģistra darba apjoms ir 108 lpp., 110 attēli, 8 tabulas un 4 pielikumi. Izmantoto literatūras avotu skaits 39.
Atslēgas vārdi dzelzsbetona tilti, kalpošanas laiks, karbonizācija, hlorīdi
Atslēgas vārdi angļu valodā reinforced concrete bridges, service life, carbonization, chlorides
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 20:41:56