Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Liofilizācijas iekārtu problēmas un risinājumi.
Nosaukums angļu valodā The Problems and Solutions of Lyophilisation Units.
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
Recenzents M.oec. A.Cers
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt liofilizācijas procesa būtību no termodinamikas viedokļa, liofilizācijas iekārtas un saistītas problēmas ar to, veikt reālas iekārtas aprēķinu. Par piemēru tika izvēlēta medikamentu ražošanas organizācija SIA Pharmidea, kura specializējas tieši uz liofilizēto medikamentu ražošanu. Kompānijā ir uzstādītas divas, Vācijā ražotas, Martin Christ iekārtas. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika definēti sekojoši uzdevumi: Tika izpētītas kaltes procesa pozitīvās un negatīvās puses, tās priekšrocības un pašizmaksa. Veikts izmantoto iekārtu aprēķins un piedāvāti iespējamie optimizācijas veidi. Liofilizācijas procesa tehniskās īpašības ir saistītas ar lielu siltuma izdalīšanos, līdz ar to tika piedāvāts, kā utilizēt lieko siltumu un izmantot to lietderīgi. Procesa īstenošanai ir nepieciešami specializētie speciālisti, kuri spētu to īstenot. Tika apskatīta tehnisko parametru mērīšanas problēmas un iespējamie izgudrojumi, kuri ļautu veikt mērījumus, saglabājot sterilitātes un precizitātes nosacījumus, kā arī mazinātu iejaukšanos liofilizācijas procesā. Kriogēnā žāvēšana ir tehnoloģija, kurai ir plašas pilnveidošanas un eksperimentālās iespējas. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa sastāv no teorētiskā pamatojuma un literatūras apskata. Tiek definēts liofilizācijas jēdziens. Otrā daļa ir aprēķini iekārtas dzesēšanas koeficenta, temperatūras režīmu, uzņemtā un atdotā siltuma aprēķins; aukstuma aģenta apraksts un īss ieskats par pamatcikliem. Trešā darba sadaļa ir veltīta optimizācijas veidiem. Ceturtā nodaļā ir aprakstītas tehnisko parametru mērīšanas īpatnības un problēmas. Darbs sastāv no 71 lappusēm, 20 attēliem, 4 tabulām, 6 pielikumiem un tiek izmantoti 68 literatūras avoti. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Liofilizācijas iekārtu problēmas un risinājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Problems and Solutions of Lyophilisation Units.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2012 12:18:38