Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldīšana ekonomikas lejupslīdes apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Financial viability management in manufacturing companies during economic recession"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. N.Koleda
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
Anotācija Maģistra darba apjoms ir 81 lapaspuses un tas satur 14 tabulas, 30 attēlus un 32 formulas, kā arī 1 pielikumu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Analītiskajā daļā tika apskatīts finansiālās stabilitātes jēdziens un būtība. Tika veikta literatūras analīze, kuras rezultātā tika piedāvāta šī jēdziena definēšanas pieeju klasifikācija, ka arī precizēta finansiālās stabilitātes jēdziena definīcija. Tika apskatītas Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības attīstības tendences, kā arī dziļāk tika izpētītas tendences apstrādes nozarē, kura ir viena no ietekmējošākajām Latvijas IKP apjomu nozarēm. Šajā daļā veiktie analīzes rezultāti pamatoja teorētiskā daļā veikto pētījumu un izstrādes nepieciešamību. Teorētiskajā daļā tika apskatītas finansiālās stabilitātes analīzes pieejas un indikatori. Kā arī tikai izveidots 7 soļu finansiālās pārvaldības mehānisms ražošanas uzņēmumiem. Ražošanas uzņēmumu pārvaldības mehānismam tika izstrādāta apakšējā robeža krājumu aprites periodam, kā arī izveidoti finansiālās stabilitātes rādītāju faktoru modeļi, pēc kuriem noteica atsevišķu faktoru elastīgumu un finansiālās stabilitātes pārvaldības principus. Šajā daļā ietvertā informācija kalpoja par pamatu zinātniski praktiskās daļas aprēķiniem un sniegtajiem priekšlikumiem. Zinātniski praktiskajā daļā tika raksturots uzņēmums SIA JP Food, kas ir apstrādes rūpniecības nozares uzņēmums. Tika pielietots izstrādātais finansiālās stabilitātes pārvaldības mehānisms, kura gaitā tika aprēķinātas uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītāju faktiskās vērtības, robežvērtības un pietiekamības līmenis 2006-2011 gados, ka arī sagaidāmās šo raksturlielumu vērtības 2012. gadā. Tika sniegti priekšlikumi finansiālās stabilitātes rādītāju faktoru izmaiņās, lai uzņēmums sasniegtu nepieciešamo minimālo pietiekamības robežu 2012. gadā.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldīšana ekonomikas lejupslīdes apstākļos
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial viability management in manufacturing companies during economic recession
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 16:50:01