Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Biogāzes ieguve mazas jaudas bioreaktoros
Nosaukums angļu valodā Production of Biogas in Small Power Digesters
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Asoc.Prof. R.Neilands
Recenzents Doc.Roberts Neilands
Anotācija Bakalaura darbs biogāzes ieguve mazas jaudas bioreaktoros sastāv no analītiskās daļas, kurā ir izklāstīta literatūrā iegūtā informācija par biogāzi, tās iegūšanu un pielietošanu. Šajā daļā ir izanalizēta ekonomiski izdevīga biogāzes ražošanas iespēja mazas jaudas bioreaktoros Latvijā un tās iespējamais ieguldījums lauksaimniecībā, atjaunojamās enerģijas ražošanā un notekūdeņu attīrīšanā. Darba pētnieciskajā daļā ir veikti aprēķini, virtuāla modelēšana un piedāvāts projekts biogāzes koģenerācijas stacijai ar elektrisko jaudu 3,05 kW, kā arī novērtēta tā rentabilitāte. Darba pētnieciskajā daļā ir projekta apraksts un tā rasējumi ģenplāns, galveno elementu griezumi un garenprofils. Šī darba mērķis ir izanalizēt iespēju izveidot ekonomiski izdevīgu biogāzes reaktoru, kura darbību nodrošina neliels lauksaimniecības uzņēmums. Darba izstrādē iegūtais rezultāts biogāzes stacijas projekts zemnieku saimniecībai, kurā biogāzi iegūst pārstrādājot kūtsmēslus no saimniecībā esošajām 20 slaucamajām govīm un 5 telēm, kā arī fermentējamos atkritumus un sadzīves notekūdeņus. Rezultāta analīze apstiprina, ka šāda biogāzes iekārta ir rentabla, bet tās peļņa nenozomīga, toties mazas jaudas biogāzes stacijas var būt izdevīgas daudzās saimniecībās, pateicoties to papildus ieguvumiem notekūdeņu attīrīšanai, kvalitatīva dabīgā mēslojuma ieguvei un atkritumu pārstrādei. Darbs sastāv no 70 lapām, tajā ir 19 attēli un 11 tabulas, darbam ir 6 pielikumi, tā sagatavošanai izmantoti 35 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Biogāze, mazas jaudas bioreaktors, notekūdeņu attīrīšana, atjaunojamie energoresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Biogas, small power digester, waste water treatment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 13:29:02