Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas informatīvo sistēmu izmaiņas saskaņā ar Eiropas Savienības Modernizēto muitas kodeksu”
Nosaukums angļu valodā “Customs Information System Changes in Accordance with the European Union Modernized Customs Code”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs D.Vilciņa MP E-muitas daļas nodaļas vadītāja
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.) Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Muitas informatīvo sistēmu izmaiņas saskaņā ar Savienības muitas kodeksu. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka līdz 2009.gada 1.jūlijā tika ieviesta Eksporta kontroles sistēma un Importa kontroles sistēma, kas nodrošina eksporta deklarāciju, kā arī izvešanas un ievešanas kopsavilkuma deklarāciju elektronisku iesniegšanu un apstrādi, automātisku riska analīzi par Kopienas riska kritērijiem un elektronisku datu apmaiņu starp ES dalībvalstīm. Savienības muitas kodekss nosaka jaunas elektroniskās muitas vides radīšanu. Lai nodrošinātu Savienības muitas kodeksa prasības, jāturpina elektronizēt muitas procesus un jāizstrādā jaunas muitas informācijas sistēmas, tādējādi veidojot vienotu elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu. Darba mērķis izpētīt veicamās izmaiņas muitas informatīvajās sistēmās atbilstoši Savienības muitas kodeksa prasībām un izstrādāt priekšlikumus sistēmu pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Raksturot muitas lomu starptautisko ekonomisko sakaru attīstībā, izpētot muitas funkcijas un uzdevumus; 2. Veikt e - muitas projekta izpēti un analīzi; 3. Analizēt esošās muitas informācijas sistēmas; 4. Izpētīt Savienības muitas kodeksā ieviestās izmaiņas; 5. Pamatojoties uz iegūto informāciju izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus muitas informatīvās sistēmas uzlabošanai. Pētījuma objekts Muitas informatīvās sistēmas. Pētījuma priekšmets Veicamās izmaiņas muitas informatīvajās sistēmās atbilstoši Savienības muitas kodeksa prasībām. Darba praktiskā nozīme ir izstrādāt priekšlikumus elektroniskās muitas vides ieviešanā un mūsdienīgas informācijas sistēmas izveidei. Diplomdarbs ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar muitas darbību, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem. Darbs sastāv no 63 lapām un 68 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Savienības muitas kodeks
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Union codec
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 13:22:09