Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības risku apdrošināšana un to ietekme uz būvuzņēmējdarbību
Nosaukums angļu valodā Insurance of the risk in construction and their impact on construction industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs VZD, Mg.math. Māris Grīnbergs
Recenzents Zin.pētn., Dr.oec. S.Fjodorova
Anotācija Maģistra darba tēma: Būvniecības risku apdrošināšana un to ietekme uz būvuzņēmējdarbību. Pirmajā daļā (analītiskā daļa) tiek apskatīta būvniecības nozare, tās nozīme valsts iekšzemes kopprodukta veicināšanā, būvniecības riski un to apdrošināšanas veidi. Otrā daļa (teorētiskā daļa) ietver apdrošināšanas vēstures apskatu, būvniecībā pieejamo apdrošinājumu izvērtējumu, būvniecības darbu risku apdrošināšanas analīzi publiskajos iepirkumos. Trešajā daļā (praktiskā daļa) autors nosaka būvdarbu apdrošināšanas ietekmi uz būvuzņēmēju un būvniecības nozari, kā arī sniedz savus ieteikumus kā samazināt izdevumus risku apdrošināšanai publiskajos iepirkumos. Nobeigumā autors izdara secinājumus par veiktajiem pētījumiem un dod priekšlikumus ātrākai būvniecības nozares atlabšanai. Autors darba izveidošanai izmanto interneta vietnēs pieejamo ikgadējo statistisko informāciju, likumdošanas materiālus, mācību literatūru, prakses vietā iegūto informāciju un nepublicētos materiālus. Maģistra darba izstrādāšanā pielietota izzinošā metode, datu salīdzināšanas metode, matemātiskā metode, aptauju veikšana. Darbs izstrādāts uz 85 lpp., tajā iekļautas 18 tabulas, 23 attēli, 10 pielikumi.
Atslēgas vārdi Riski, apdrošināšana, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks, insurance, constriction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 18:47:44