Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Nogulumu daudzums ūdens apgādes tīklos: saduļķošanās potenciāla metodes mērījumi"
Nosaukums angļu valodā "Amount of sediments in water distribution system: measurements of resuspension potential method"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents K.Tihomirova
Anotācija Darbā ir apskatīta informācija par nogulumiem un to daļiņām, kuras uzduļķojot, tiek ietekmēta dzeramā ūdens kvalitāte. Skalošanas laikā iegūtie dati ļauj spriest par daļiņu mobilizāciju tīklā un to saduļķošanās iespējamību. Rezultāti tika iegūti lauku eksperimentos un laboratorijā ar ievākto nogulumu paraugu analīzēm. Dzeramā ūdens apgādes sistēmā dažādu procesu mijiedarbību rezultātā var veidoties nogulumi. Minerālo nogulumu izcelsme tiek saistīta ar daļiņām, kuras rodas dzeramā ūdens attīrīšanas ietaisēs nepietiekama dzeramā ūdens apstrādes rezultātā un/vai cauruļvadu korozijas gadījumos. Krasas ūdens plūsmas ātruma izmaņas caurulēs uzkrājušās nogulsnes var uzduļķot un dzeramā ūdens lietotāji šādus gadījumus var konstatēt kā ūdens saduļķošanos. Maģistra darbā apdzīvotā vietā ar 65 000 iedzīvotājiem tika veikti pasākumi daļiņu saduļķošanās problēmas novērtēšanai, tas ir veiktas skalošanas operācijas pēc saduļķošanās potenciālu metodes. Ar lauku apstākļos ievākto datu palīdzību un laboratorijas analīzēm tika apzināts nogulumu daudzums tīklos un to mobilizācijas apgabali, kas izraisa lielāko risku saduļķošanās gadījumam. Darbā ir 62 lapaspuses, neieskaitot pielikumus, 34 attēli,11 tabulas, 3 pielikumi un 40 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Vienvirziena skalošana, saduļķošanās potenciālu metode, duļķainība, kopējās suspendētās daļiņas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Unidirectional flushing, resuspension potential method, turbidity, total suspended solids.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2012 11:38:02