Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Veikala rekonstrukcija Kuldīgā, Dzintaru ielā 14"
Nosaukums angļu valodā "Store reconstruction in Kuldiga, Dzintaru Street 14"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs D.Bajāre
Recenzents B.Gaujēna
Anotācija Profesionālā bakalaura diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūtā. Darbs sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskajā daļā tiek apskatīta fāžu maiņas materiālu (FMM) izmantošana būvmateriālu ražošanā. Tā kā problēmjautājums pēdējos gados ir enerģijas patēriņa pieaugums ēkās, kā arī aizvien aktuālāka kļūst problēma ar enerģijas iegūšanu un CO2 gāzu samazināšanu, tad kā viens no risinājumiem, kas tiek attīstīts pēdējās desmitgadēs, ir FMM pielietošana siltuma enerģijas samazināšanai. Darbā tiek apskatīti mūsdienās pieejamie FMM un to pielietošanas iespējas būvniecībā. Tiek veikts literatūras apskats par izstrādātajiem būvmateriāliem, kas satur FMM, kā arī sniegts rezultātu apskats par veiktajiem pētījumiem šajā jomā. Darba gaitā arī tiek veikts eksperimentālais pētījums, kur praksē ar dažādām metodēm un FMM, tiek izstrādāts ģipša bāzēts būvmateriāls ar FMM. Inženierprojekta daļā tiek veikta ēkas rekonstrukcija Kuldīgā ar jaunu tirdzniecības platības piebūvi pirmā stāva līmenī. Darbā tiek aprēķinātas jaunās piebūves galvenās nesošās konstrukcijas, kā arī izstrādāti to detalizēti rasējumi. Esošajā ēkā tiek veikts pārseguma nomaiņas risinājumu tehniski ekonomiskais salīdzinājums. Projektā apskatīti principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšanas un ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī izstrādāta lokālā, objekta tāmes un koptāme. Diplomdarba izstrādei tiek izmantoti Latvijas būvnormatīvi, Eirokodi, zinātniskā literatūra un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 141 lapaspuse, 25 tabulas un 51 attēla. Beigās pievienots 1 pielikums. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējumiem.
Atslēgas vārdi Fāžu maiņas materiāli, FMM,
Atslēgas vārdi angļu valodā Phase change materials, PCM
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2012 00:08:41