Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Perspektīvās satiksmes intensitātes noteikšanas metodes” („Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 40.240km - 42.650km rekonstrukcijas projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Determination Methods of Perspective Traffic Intensity” („Reconstruction Project of Road A10 Riga – Ventspils Section from 40.240km to 42.650km”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents prof. J.R.Naudžuns
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs - Perspektīvās satiksmes intensitātes noteikšanas metodes un inženierprojekts - Autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma 40.240km 42.650km rekonstrukcijas projekts Bakalaura darbā teorijas 1.daļā apkopota un izanalizēta informācija par satiksmes intensitātes datu izmantošanu autoceļu nozarē, 2.daļā apkopota un izanalizēta informācija par perspektīvās satiksmes intensitātes noteikšanas metodēm. Savukārt pētījuma daļā tiek veikts pētījums par to kā mainītos prognoze izmantojot dažādas metodes un kā līdz ar to mainītos projektētāja pieņemtie lēmumi. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp., 20 attēli, 11 tabulas, 39 izmantotās literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma no 40.240km līdz 42.650km rekonstrukcijai. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju, ievērtējot 2010.gadā izstrādāto skiču projektā paredzētos risinājumus. Projektēts plāns, garenprofils, vertikālais plānojums, ūdens atvade, satiksmes organizācija. Satiksmes drošības uzlabošanai paredzēta vairāku esošo nobrauktuvju likvidēšana, to vietā paredzot paralēlos ceļus. Inženierprojekts sastāv no 27 rasējumiem, 22 attēliem (no tiem 16 fotogrāfijas), 13 tabulām, izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi satiksmes intensitāte, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic intensity, reconstruction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2012 13:17:46