Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA "Overseas Baltic" darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance improvement project for "Overseas Baltic" Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec.G.Turlais
Anotācija Diplomprojekta autore: Marija Žiļajeva Diplomprojekta vadītājs: Dr.Oec.,Prof. Vitālijs Jurēnoks Diplomprojekta temats: "SIA "Overseas Baltic" darbības pilveidošanas projekts". Diplomprojekta apjoms: 67 lapa; darbā iekļautās 34 tabulas, 25 attēli, un 10 formulas; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumdošanas normatīvie akti, uzņēmuma nepublicētie materiāli, elektroniskie resursi, metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai, speciālā literatūra loģistikas jomā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: projekta Analītiskajā daļā tiek novērtēti uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti divu pēdējo gadu laikā, to finanšu pārskatu rezultāti, ka arī doti rentabilitātes, likviditātes un citu finanšu rādītāju aprēķini un to vērtējums. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanās procesam - muitas brokera pakalpojumu ieviešanās projekts, glabāšanās izmaksu optimizācijas projekts un līgumsoda ieviešanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota datubāze Excel vidē, kas nodrošina konteineru pārvietojumu nosekošanu, kā arī konteineru glabāšanas un dīkstāves izmaksu precīzus aprēķinus. Darba un dabas aizsardzības projektā tiek analizēti darba vides apstākļi, noteikti iespējamie riski un piedāvāts pasākumu plāns šo risku iespējamības samazināšanai. Attiecīgi pēdējā diplomprojekta grafiskajā daļa tiek summēta darba vizuālā informācija. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Žiļajeva, M. SIA "Overseas Baltic" darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn. vādītājs: Jurēnoks. V. - Datorsalikum. - Rīga: RTU, 2012.
Atslēgas vārdi Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement project for a logistics company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 15:26:35