Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums " SIA “ Firma L4” funkcionālo procesu uzlabošana, pielietojot kvalitātes pārvaldības principus”
Nosaukums angļu valodā " Functional process improvement of " Firma L4" ltd., using principles of quality management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesors Jānis Mazais
Recenzents
Anotācija Freibergs G. SIA Firma L4 funkcionālo procesu uzlabošana, pielietojot kvalitātes pārvaldības principus: Maģistra darbs / G.Freibergs, J.Mazais. Rīga: RTU Baltech studiju centrs, akadēmiskā maģistra programma Ražošanas inženierzinības un vadība, 2012. 105 lpp. Maģistra darbs ir raksīts latviešu valdodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 6 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 22 avoti angļu valdoā, 1 avots latviešu valdoā. Darba mērķis ir uzlabot SIA Firma L4 funcionālos procesus, izmantojot kvalitātes pārvaldības principus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti galvenie pasaules kvalitātes pārvaldības modeļi un to darbības principi. Teorētiskās daļas ietvaros tiek veikta šo modelu analīze, salīdzināšana un noteikts piemērotākais modelis SIA Firma L4 funksionālo procesu uzlabošanai. Darba analītiskajā daļā tiek analizēta SIA Firma L4 funcionālo procesu darbība atbilstoši Eiropas izcilības modela kritērijiem, tiek noteiktas funkcionālo procesu nepilnības un trūkumi procesu darbības modelī. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāti risinājumu SIA Firma L4 funcionālo procesu uzlabošanai, tiek piedāvāts risinājums darbības modela pilnveidošanai. Darba secinājumos un priekšlikumos tiek secināts, ka SIA Firma L4 galvenā funkcionālo procesu problēma ir nesekmīga starpnodaļu komunikācija, kuras novēršanai nepieciešams pilnveidot esošo modeli, piesaistot jaunu darbinieku, kas būtu atbildīgs par šīs komunikācijas veidošanu un problēmu risināšanu.
Atslēgas vārdi SIA Firma L4 funkcionālo procesu uzlabošana, pielietojot kvalitātes pārvaldības principus
Atslēgas vārdi angļu valodā Functional process improvement of Firma L4 ltd., using principles of quality management
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2012 16:02:08