Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums NoSQL datubāzes sistēmu tehnoloģiju sistematizācija, izvērtējums un izmantošana informācijas sistēmas realizēšanai
Nosaukums angļu valodā NoSQL Database Technologies Systematization, Analysis and Usage in Information Systems Creation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. J.Eiduks
Recenzents
Anotācija Darbā ir dots ieskats NoSQL datubāzes sistēmu būtībā, to pamata datu modeļos. Tiek izpētītas NoSQL datubāzes sistēmu mērogojamības iespējas, datu pārvaldes mehānismi CAP teorēma un BASE pieeja. Un datu apstrādes metodes: multiversiju laiksakritības kontrole un MapReduce. Tiek dots ieskats par jaunu izstrādātu datu vaicājuma valodu UnQL. Darbā ir izpētītas NoSQL datubāzes sistēmu tehnoloģijas un tiek dota šo tehnoloģiju salīdzinošā analīze. Un arī tiek piedāvāts NoSQL datubāzes sistēmu salīdzinājums ar relāciju, relāciju-objektu un XML datubāzēm. Pamatojoties uz teorētiskās daļas izpētīta, tiek piedāvātas vadlīnijas informācijas sistēmas realizēšanai ar NoSQL datubāzi. Balstoties uz šīm vadlīnijām, tiek piedāvāts vienkāršās informācijas sistēmas projektējums. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem. Tajā ir 68 lappuses, 29 attēli, 12 tabulas un 36 avots izmantotās literatūras sarakstā.
Atslēgas vārdi NOSQL, CAP TEORĒMA, BASE PIEEJA, MĒROGOJAMĪBA, UNQL
Atslēgas vārdi angļu valodā NOSQL, CAP THEOREM, BASE APPROACH, SCALABILITY, UNQL
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 09:31:35