Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Intelektisko patēriņa uzskaites un monitoringa sistēmu pielietošana energoefektivitātes paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Smart metering and monitoring system for use for energy efficiency"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs N.Kuņicina
Recenzents A.Ļevčenkovs
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts intelektiskajām elektroenerģijas uzskaites sistēmām, kurus pašlaik aktīvi ievieš visās pasaules energosistēmās un īpaši Eiropā, īstenojot viedā tīkla koncepciju. Automatizētas uzskaites sistēmas izveidošana un tās vadība ir aktuālie un perspektīvie virzieni, kurus ir nepieciešams attīstīt, lai panāktu energoefektivitātes paaugstināšanos, kas ļaus samazināt CO2 izmešus un uzlabot ekoloģisku situāciju. Darba gaitā tika izpētītas racionālas elektroenerģijas izmantošanas un optimālās enerģētisko resursu izmaksu samazināšanas iespējas, pielietojot intelektiskās uzskaites sistēmas. Tiek aplūkoti viedā skaitītāja galvenie funkcionālie bloki un izpētītas dažādas sakaru tehnoloģijas, datu apstrādes veidi, apmaiņas protokoli un salīdzinātas pēc to pielietojuma dažādos tīkla sektoros. Maģistra darbā tiek apskatīti viedās uzskaites sistēmas izmantošanas labuma ieguves iespējas kā elektroenerģijas piegādātājiem, tā arī patērētājiem; salīdzinātas viedo skaitītāju izmantošanas priekšrocības atšķirībā no tradicionāliem mēraparātiem un noteikti faktori, kas var bremzēt intelektiskās uzskaites sistēmas ieviešanu Latvijā. Iegūtas teorētiskās zināšanas par intelektiskajām mērīšanas sistēmām tiek pielietotas viedās uzskaites principiālās shēmas izstrādei, kā arī virtuālā modeļa izveidošanai ar programmas MatLAB un tās bibliotēkas Simulink pakotnes palīdzību. Izstrādātā Simulink vidē modeļa komponenti tiek aprakstīti ar visiem paskaidrojumiem, lai labāk saprastu programmas struktūru un darbības principu. Uz MatLAB modeļa piemēra tika parādīta viedā elektroenerģijas uzskaite gadījumā, ja slodzes barošanu īsteno kā no centralizēta tīkla, tā arī no tai pieslēgtiem saules paneļiem un vēja ģeneratora. Arī bija salīdzināta elektroenerģijas uzskaite pēc parasta un diferencēta tarifa. No visa paveikta darba tika izdarīti secinājumi. Darba saturs ir izklāstīts 68 lapaspusēs, tajā ir 29 attēli un 6 tabulas. Darbam ir pievienots literatūras saraksts ar 37 nosaukumiem.
Atslēgas vārdi Viedie tīkli, viedie skaitītāji, energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart grid, smart metering, energy efficiency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 12:00:16