Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
Recenzents Mg.oec.D.Ādmīdiņš
Anotācija Darba autors Kaspars Plasiņš izstrādāja diplomprojektu par tēmu „Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. SIA „Ceļu emulsija - HL” ir viens no galvenajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš nodarbojas ar dažādu ceļu seguma būves un remonta materiālu ražošanu. Lai uzņēmums varētu vēl vairāk palielināt savu tirgus daļu, tam ir jāpiesaista vēl vairāk klienti, piedāvājot jaunus produktus. Jauna produkta ieviešanas mērķis ir piesaistīt klientus, lai nodrošinātu peļņas gūšanu nākotnē. Diplomprojekta mērķis ir noskaidrot uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas konkururētspējīgā tirgū. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, attiecīgi veidota darba struktūra. Pirmajā daļā sniegts uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatprincipu raksturojums, apskatīti uzņēmuma konkurenti, analizēta iekšējā un ārējā vide, kā arī aprēķināti un izvērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Otrajā daļā autors analizējis jauna produkta ieviešanas iespēju uzņēmumā, raksturojis ES fondu piesaisti, kā arī izvērtējis mārketinga pasākumu projektu. Trešajā daļā pētīts jaunievestais produkts un analizēts tā ražošanas process, kā arī veikta līdzīgu produktu salīdzināšana. Ceturtajā daļā izvērtēta darba un dabas aizsardzība – apskatīts uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plāns, raksturota apkārtējās vides uzraudzība un analizēta uzņēmuma darbības rezultātā radusies piesārņotība. Lai izpētītu SIA „Ceļu emulsija-HL” tirgus situāciju un veiktu uzņēmuma darbības pilnveidošanu, diplomprojektā galvenokārt izmantota vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra,uzņēmuma finanšu pārskati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta darbā veiktās analīzes rezultātā izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kas virzīti uz uzņēmuma darbības pilnveidošanu un efektīvu attīstību. Diplomprojekts sastāv no ievada, 5 daļām un 16 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba kopējais apjoms ir 73 lapaspuses, kurās izvietotas 10 tabulas un 28 attēli. Darbā ievietoti 4 pielikumi uz 11 lapaspusēm. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 24 avotiem.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 09:12:14