Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Trīsdimensionālās tāfeles komercializēšanas stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Commercialization Strategy for Three-dimensional Blackboard"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Recenzents Dr.oec. J.Caune
Anotācija Pīpiķe R. Trīsdimensionālās tāfeles komercializēšanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darba projekta daļa R.Pīpiķe, U.Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp. Darbā ir četri attēli un trīs tabulas. Darba mērķis ir izstrādāt jauna, Latvijā radīta produkta - trīsdimensionālās tāfeles eksporta plānu uz Somiju. Darbs sastāv no eksporta plāna, kurā ietverta informācija par eksportējamo produktu, tā tehniskiem parametriem, biznesa un mērķa tirgu, atspoguļota informāciju par uzņēmumu - tā īpašniekiem, vadības komandu, esošo uzņēmuma statusu, kā arī sniegta informācija par finanšu plānu īstenojot eksportu uz Somiju. Darba autore pētījusi Somijas ekonomisko vidi un Somijas izglītības sistēmu, iegūstot būtisku informāciju par nodokļu sistēmu Somijā un veidiem, kādos iespējams veicināt eksportu un šo Eiropas Savienības valsti. Darba būtiska sastāvdaļa ir Eiropas Kopienas kvalitātes zīmes CE iegūšanai. CE ir saīsinājums no franču valodas "Conformit Europenne" (European Conformity) jeb latviešu valodā Atbilstība Eiropas standartiem. Šīs zīmes iegūšanai tiek īstenots vesels pasākumu kopums, kura galvenais uzdevums ir iegūt noteiktā produkta kvalitātes sertifikātus, kas ļauj produktu tirgot Eiropas Savienības brīvajā tirgū. CE zīmes iegūšanas nolūkos darba autore apzinājusi konkrētās Eiropas Savienības direktīvas, kas attiecas uz funkcionālo rotaļlietu ražošanu un piedāvā pasākumu kopumu konkrētā sertifikāta iegūšanai. Darba autore sniedz priekšlikumus uzņēmuma tālākai attīstībai.
Atslēgas vārdi Eksporta stratēģija un 3dimensionālā tāfele
Atslēgas vārdi angļu valodā Export strategy and 3dimensional black board
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 16:03:41