Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu iekasēšanas problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Problems of Tax Collection in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Ozoliņa, VID Nodokļu parādu piedziņas, RVPN vad. vietn.
Recenzents T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Anotācija Diplomdarba tēma ir Nodokļu iekasēšanas problēmas Latvijā. Diplomdarbā ir sniegts nodokļu raksturojums, kā arī definēti nodokļu politikas principi, aprakstīta nodokļu administrēšana (struktūra, funkcijas, VID attīstības galvenie virzieni, kontroles veidi, kontroles pasākumu rezultāti, nodokļu iekasēšanas problēmas) no teorētiskā un praktiskā viedokļa. Nodokļu politika ir instruments, ar kuru var ietekmēt valsts ekonomiku, kādu valsts nozari vai reģionu to stimulēt vai bremzēt, kā arī noteiktai nodokļu maksātāju kategorijai noteikt īpašus nosacījumus. Līdz ar to nākas saskarties ar tādiem jautājumiem kā labuma izvērtēšana, ko gūst nodokļu maksātājs, valsts budžets un kā tiek ietekmēti citi ekonomiskie rādītāji. Un ne vienmēr atsevišķu nodokļu maksātāju intereses un viedoklis sakrīt ar to personu viedokļiem, kam ir jāpieņem attiecīgs lēmums. Ekonomiskās krīzes laikā nodokļu izmaiņu jautājumi atspoguļojušies īpaši uz nodokļu maksātājiem gan fiziskām, gan juridiskām personām. Diplomdarba pētījuma objekts ir nodokļu iekasēšanas problēmas Latvijā. Pētījuma priekšmets ir nodokļu nomaksas izvairīšanās iemesli. Diplomdarba pētījuma mērķis ir pēc pieejamiem materiāliem, viedokļiem atklāt nodokļu nemaksāšanas ietekmējošos faktorus, iepazīties ar abu pušu (nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāju) skatījumu uz konkrēto problēmu, tos analizēt un veikt par to secinājumus. Darba uzdevums ir analizēt nodokļu būtību valsts attīstībā, nodokļu politikas principus, noskaidrot faktorus, kādēļ nodokļi netiek maksāti pilnā apmērā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nodokļu iekasēšanas pilnveidošanai. Diplomdarbā ir izmantotas tādas metodes kā aptaujas un datu apkopošana, intervijas ar uzņēmējiem, iegūto datu, skaitliskās informācijas aprakstīšana, attēlošana, kā arī analizēšana. Diplomdarba pētījums ir lietderīgs Valsts ieņēmumu dienestam, jo darbā ir apkopota un analizēta būtiska informācija par nodokļu iekasēšanas problēmām, kā arī uzņēmējiem, lai tiem savlaicīgi atvieglotu nodokļu nomaksu. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām. Kopējais darba apjoms sastāda 62 lapu, darbā ir 9 grafiskie attēli, 5 tabulas un 1 pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā tika izmantoti 34 literatūras avoti, kas izmantoti darba izstrādei.
Atslēgas vārdi Nodokļu iekasēšanas problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Tax Collection in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 17:00:52