Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Saules kolektoru pielietojuma projekts privātmājas energoapgādē
Nosaukums angļu valodā The Project of Solar Panel Use in Energy Supply of a Family House
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. A.Cimbale
Recenzents D.Rusovs
Anotācija Diplomdarba mērķis ir izpētīt saules kolektoru izmantošanas iespējas. Darba uzdevums ir iepazīšanās ar pasaules pieredzi saules energoapgādes sistēmu izmantošanas sfērā, šādu iekārtu izmantošanas iespēju Latvijā, kā arī iekārtas aprēķinu veikšana tipveida dzīvojamajai mājai, kur dzīvo četru cilvēku ģimene. Darbam ir trīs sadaļas. Pirmajā sadaļā tiek aprakstīta saules enerģijas būtība, saules struktūra un tajā notiekošie procesi. Darba autors arī apraksta situāciju pasaulē un Latvijā. Darbā tiek sniegti statistikas dati par saules iekārtu uzstādīšanas daudzumu, kā arī parādīta saules izstarošanas intensitāte dažādās valstīs. Šajā sadaļā tiek stāstīts par kolektoru izmantošanas iespēju Latvijā ,un sakarā ar to minēti dati par saules izstarošanu. Situācijas aprakstīšanai autors stāsta par lieliem realizētajiem projektiem, kā arī par tiem, kas pašlaik tiek izstrādāti. Lai atspoguļotu valsts politiku alternatīvās enerģijas daļas palielināšanā, tiek aprakstīti dotās jomas attīstības finansēšanas instrumenti, t.i., Vides investīciju fonds un "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums". Otrajā sadaļā aprakstīta saules kolektoru daudzveidība, to konstrukcijas, izvēles rekomendācijas, minēts ražīguma salīdzinājums dažādos apstākļos, arī sniegts saules siltumapgādes iekārtu pamatelementu apraksts. Uzskatāmībai darba autors aplūko iekārtu izplatītākās principiālās shēmas karstā ūdens sagatavošanai un kompleksās iekārtas ūdens sagatavošanai un apkures atbalstīšanai. Trešajā sadaļā veikti iekārtas aprēķini karstā ūdens sagatavošanai. Iekārtu izvēlē tiek izmantotas ražotāju rekomendācijas. Pamataprēķini tiek veikti pēc Eiropas standarta EN 15316-4-3 Heating systems in buildings- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems (Ēku apkures sistēmas. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodika. 4-3. daļa: Telpu apsildes ģenerētājsistēmas, kurās izmanto saules siltumenerģiju ). Sadaļas beigās ir aprēķināta iekārtas cena un tās atmaksāšanās termiņš. Darbs sastāv no 77 teksta lapaspusēm, 10 tabulām, 23 zīmējumiem, 4 pielikumiem, darbā tiek izmantoti 40 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi saules kolektori
Atslēgas vārdi angļu valodā solar panels
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 19:56:56