Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma SIA "Working Day Latvia" personāla mainības samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of reduction of personnel turnover in the service company "Working Day Latvia" Ltd
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.D.Ščeulovs
Recenzents Mg.psych., lekt.S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bražinska I., Pakalpojuma uzņēmuma SIA WorkingDay Latvia personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Vadītājs: Ščeulovs D. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012.- 76 lpp. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 4 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti.t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, vispārēja un profesionālā lieteratūra personāla vadīšanā, personāla adaptācijā un personāla motivēšanā,valsts statistikas dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie dati. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma SIA WorkingDay Latvia personāla vadības procesa analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla mainības samazināšanas aspekti, adaptācijas raksturojums, kā arī personāla motivēšanas veidu raksturojums. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla mainības samazināšanai: 1. Personāla mainības motīvu konstatēšanas sistēmas izveidošana. 2. Adaptācijas programmas izveidošana. 3. Motivēšanas sistēmas pārveide.
Atslēgas vārdi Personāla mainība
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel turnover
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 08:51:40